Menu główne

Solidarni z Ukrainą

Komunikat dla obywateli Ukrainy

Informacje ogólne

Baza danych z ofertami pracy dla uchodźców z Ukrainy – pracowników uczelni i studentów

Informacja, dotycząca możliwości złożenia wniosku o świadczenie pieniężne za zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy nieposiadającym numeru PESEL

Informacja na temat zmiany rozporządzenia w sprawie maksymalnej wysokości świadczenia pieniężnego przysługującego z tytułu zapewnienia zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy oraz warunków przyznawania tego świadczenia i przedłużania jego wypłaty

Bezpłatny portal prawny dla uchodźców z Ukrainy oraz dla osób/instytucji pomagających uchodźcom

Pomagam Ukrainie - najnowsze informacje Małopolski Urząd Wojewódzki

 

Informacje dla obywateli Ukrainy

Usługa Diia dla obywateli Ukrainy

Portal dla obywateli Ukrainy poszukujących pracy w Polsce

Informacje Urzędu Pracy w Brzesku istotne dla obywateli Ukrainy oraz pracodawców planujących ich zatrudnienie

Про підготовку повідомили в управлінні системним управлінням канцелярії Прем’єр-міністра навчальне відео про процес присвоєння номера PESEL, інформація про Довірений профіль та додаток mObywat для громадянина України, який вступив легально перебуває на території Польщі з території України з 24 лютого 2022 року та заявляє про свій намір залишатися в нашій країні.

ПСИХОЛОГІЧНО-ПЕДАГОГІЧНА ДОПОМОГА ДІТЯМ ТА МОЛОДІ З УКРАЇНИ ТА ЇХ ОПІКУВАЛЬНИКАМ - Pomoc psychologiczno-pedagogiczna dla dzieci i młodzieży z Ukrainy oraz ich opiekunów

Информация для граждан Украины пребывающих на территории общины Гнойник - Informacja z Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gnojniku

Ulotki dla obywateli Ukrainy dotyczące punktów recepcyjnych, legalizacji pobytu i numeru PESEL, opieki medycznej, a także możliwości edukacji i poszukiwania pracy, wraz z telefonami i adresami internetowymi, pod którymi można uzyskać więcej informacji

Tymczasowa procedura Głównego Lekarza Weterynarii w sprawie postepowania ze zwierzętami towarzyszącymi podróżnym, wjeżdżającym z Ukrainy do UE przez polską granicę zewnętrzną w trakcie trwania konfliktu militarnego

Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych obywateli Ukrainy w związku z nadaniem numeru PESEL oraz prowadzeniem przez ministra właściwego ds. informatyzacji rejestru obywateli Ukrainy

Informacja dotycząca nadawania numeru PESEL

Informacje dotyczące możliwości zatrudnienia

 

Przeciwdziałanie Handlowi Ludźmi

W związku z napadem Rosji na Ukrainę i zaangażowaniem Polski w udzielanie wszechstronnej pomocy Ukrainie oraz jej obywatelom, licznie przybywającym do naszego kraju, przekazuję pod linkiem z upoważnienia dr Dariusza Boguckiego, Zastępcy Dyrektora Departamentu Spraw Międzynarodowych i Migracji, stanowisko Sekretariatu Zespołu do Spraw Przeciwdziałania Handlowi Ludźmi przy Ministrze Spraw Wewnętrznych i Administracji, w sprawie informacji na temat prób wykorzystania uchodźców do pracy przymusowej lub innych form wyzysku w pracy lub usług seksualnych czy też innych przypadków niegodziwego traktowania.

https://www.gov.pl/web/handel-ludzmi/komunikat-zwiazany-z-sytuacja-na-ukrainie


Informacje dla osób chcących pomóc obywatelom Ukrainy:

Informacja dot. refinansowania kosztów pobytu uchodźców

Informacje dla pracodawców chcących pomóc uchodźcom z Ukrainy

Terminarz zbiórki darów dla Ukrainy w poszczególnych miejscowościach Gminy Gnojnik
#SolidarnizUkrainą - akcja pomocowa

#SolidarnizUkrainą

Informacja dotycząca udzielania pomocy uchodźcom z Ukrainy

Gmina Gnojnik #SolidarnazUkrainą