Menu główne

Budżet Gminy Gnojnik na 2018 rok

Uchwała RIO w sprawie opinii o możliwości spłaty przez Gminę Gnojnik pożyczki długoterminowej.

Uchwała RIO w sprawie opinii o możliwości spłaty przez Gminę Gnojnik kredytu długoterminowego.

Uchwała nr XXXIV/298/17 Rady Gminy w Gnojniku z dnia 28 grudnia 2017 r. - Uchwała Budżetowa Gminy Gnojnik
Treść uchwały

Uchwała nr XXXIV/299/17 Rady Gminy w Gnojniku z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie: przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej na lata 2018-2040.
Treść uchwały
Załącznik nr 1 do uchwały
Załącznik nr 2 do uchwały
Załącznik nr 3 do uchwały

Uchwała Regionalnej Izby Obrachunkowej w Krakowie w sprawie opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu Gminy Gnojnik oraz Uchwała Regionalnej Izby Obrachunkowej w Krakowie w sprawie opinii o możliwości sfinansowania deficytu przedstawionego w Uchwale Budżetowej Gminy Gnojnik na rok 2018.

Uchwała Regionalnej Izby Obrachunkowej w Krakowie w sprawie zaopiniowania projektu uchwały budżetowej Gminy Gnojnik na 2018 rok.

Uchwała Regionalnej Izby Obrachunkowej w Krakowie w sprawie opinii do projektu uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Gnojnik na lata 2018-2040.

Uchwała Regionalnej Izby Obrachunkowej w Krakowie w sprawie opinii o możliwości sfinansowania deficytu przedstawionego w projekcie uchwały Budżetowej Gminy Gnojnik na 2018 rok.

Projekt uchwały budżetowej Gminy Gnojnik na 2018 rok
Część 1
Część 2
Część 3
Uzasadnienie do projektu uchwały budżetowej na 2018 rok

Projekt uchwały w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej na lata 2018-2040
Część 1
Część 2