Menu główne

Referat Gospodarki Przestrzennej i Ochrony Środowiska - RGPiOŚ

Kierownik Referatu Gospodarki Przestrzennej i Ochrony Środowiska
– mgr inż. Janusz Filip

Pokój nr 19
Kontakt: (14) 68 69 600 wew. 19


Podinspektor ds. planowania przestrzennego - mgr inż. Paweł Lambert
Pokój nr 19
Kontakt: (14) 68 69 600 wew. 19


Inspektor ds. gospodarki odpadami komunalnymi - mgr Monika Gazda
Pokój nr 17
Kontakt: (14) 68 69 600 wew. 17

Podinspektor ds. gospodarki lokalowej i komunalizacji - Dorota Musiał
(14) 68 69 600 wew, 18

Pomoc administracyjna - Wojciech Gagatek
Pokój nr 18
Kontakt: (14) 68 69 600 wew. 18