Menu główne

Ogłoszenia o przetargach 2019

"Utrzymanie dróg w okresie zimowym 2019/2020 na terenie Gminy Gnojnik: Obręb Gnojnik, Obręb Gosprzydowa, Obręb Biesiadki, Żerków, Obręb Lewniowa, Obręb Uszew, Zawada Uszewska"

Dokumentacja przetargowa

"Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu gminy Gnojnik "

https://bip.malopolska.pl/uggnojnik,a,1679615,odbior-transport-i-zagospodarowanie-odpadow-komunalnych-z-terenu-gminy-gnojnik.html

Ochotnicza Straż Pożarna w Zawadzie Uszewskiej: „Zakup używanego, średniego samochodu ratowniczo – gaśniczego dla OSP Zawada Uszewska”

https://bip.malopolska.pl/uggnojnik,a,1674895,ochotnicza-straz-pozarna-w-zawadzie-uszewskiej-zakup-uzywanego-sredniego-samochodu-ratowniczo-gasnic.html

"Utrzymanie dróg w okresie zimowym 2019/2020 na terenie Gminy Gnojnik: Obręb Gnojnik, Obręb Gosprzydowa, Obręb Biesiadki, Żerków, Obręb Lewniowa, Obręb Uszew, Zawada Uszewska "

https://bip.malopolska.pl/uggnojnik,a,1669169,utrzymanie-drog-w-okresie-zimowym-20192020-na-terenie-gminy-gnojnik-obreb-gnojnik-obreb-gosprzydowa-.html

"Rozbudowa sieci wodociągowej w gminie Gnojnik. Etap I- rurociąg wodociągowy dz. 160 mm PE100, RC, SDR11, odc. A-B"

https://bip.malopolska.pl/uggnojnik,a,1665714,rozbudowa-sieci-wodociagowej-w-gminie-gnojnik-etap-i-rurociag-wodociagowy-dz-160-mm-pe100-rc-sdr11-o.html

„Budowa ogólnodostępnego boiska do rekreacji w Żerkowie”

https://bip.malopolska.pl/uggnojnik,a,1646209,budowa-ogolnodostepnego-boiska-do-rekreacji-w-zerkowie.html

"Udzielenie i obsługa kredytu bankowego długoterminowego w wysokości 9 900 00,00 zł na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów"

https://bip.malopolska.pl/uggnojnik,a,1643723,udzielenie-i-obsluga-kredytu-bankowego-dlugoterminowego-w-wysokosci-9-900-0000-zl-na-sfinansowanie-p.html

" Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Gnojnik"

https://bip.malopolska.pl/uggnojnik,a,1643716,odbior-transport-i-zagospodarowanie-odpadow-komunalnych-z-terenu-gminy-gnojnik.html

„Remont – modernizacja dróg gminnych prowadzących do gruntów rolnych”

https://bip.malopolska.pl/uggnojnik,a,1632183,remont-modernizacja-drog-gminnych-prowadzacych-do-gruntow-rolnych.html

Wykonanie robót budowlanych w celu przyłączenia nieruchomości do kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w miejscowości Gnojnik, Gosprzydowa, Lewniowa”

https://bip.malopolska.pl/uggnojnik,a,1635375,wykonanie-robot-budowlanych-w-celu-przylaczenia-nieruchomosci-do-kanalizacji-sanitarnej-i-sieci-wodo.html

Pełnienie funkcji Inspektora nadzoru dla zadań objętych zamówieniem pn. „Budowa obiektu łączącego funkcję kulturalną i przedszkolną w Uszwi – Etap II – stan wykończeniowy”

https://bip.malopolska.pl/uggnojnik,a,1630103,pelnienie-funkcji-inspektora-nadzoru-dla-zadan-objetych-zamowieniem-pn-budowa-obiektu-laczacego-funk.html

Rozbudowa budynku Domu Strażaka w Lewniowej wraz z przebudową - I etap

https://bip.malopolska.pl/uggnojnik,a,1623263,rozbudowa-budynku-domu-strazaka-w-lewniowej-wraz-z-przebudowa-i-etap.html

Budowa obiektu łączącego funkcje kulturalną i przedszkolną w Uszwi – Etap II - stan wykończeniowy.

https://bip.malopolska.pl/uggnojnik,a,1620614,budowa-obiektu-laczacego-funkcje-kulturalna-i-przedszkolna-w-uszwi-etap-ii-stan-wykonczeniowy.html

Budowa obiektu łączącego funkcje kulturalną i przedszkolną w Uszwi – Etap II - stan wykończeniowy.

https://bip.malopolska.pl/uggnojnik,a,1609205,budowa-obiektu-laczacego-funkcje-kulturalna-i-przedszkolna-w-uszwi-etap-ii-stan-wykonczeniowy.html

Dostawa energii elektrycznej na potrzeby Gminy Gnojnik

https://bip.malopolska.pl/uggnojnik,a,1613693,dostawa-energii-elektrycznej-na-potrzeby-gminy-gnojnik.html

Dostawa energii elektrycznej na potrzeby Gminy Gnojnik

https://bip.malopolska.pl/uggnojnik,a,1607906,dostawa-energii-elektrycznej-na-potrzeby-gminy-gnojnik.html

Budowa obiektu łączącego funkcje kulturalną i przedszkolną w Uszwi – Etap II - stan wykończeniowy.

https://bip.malopolska.pl/uggnojnik,a,1589458,budowa-obiektu-laczacego-funkcje-kulturalna-i-przedszkolna-w-uszwi-etap-ii-stan-wykonczeniowy.html

Rozbudowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Gnojniku

https://bip.malopolska.pl/uggnojnik,a,1552366,rozbudowa-punktu-selektywnej-zbiorki-odpadow-komunalnych-w-gnojniku.html

Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych z Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Gnojniku

https://bip.malopolska.pl/uggnojnik,a,1549747,odbior-transport-i-zagospodarowanie-odpadow-komunalnych-z-punktu-selektywnej-zbiorki-odpadow-komunal.html

Rozbudowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Gnojniku

https://bip.malopolska.pl/uggnojnik,a,1543419,rozbudowa-punktu-selektywnej-zbiorki-odpadow-komunalnych-w-gnojniku.html

Zapytanie ofertowe - Budowa ogólnodostępnego boiska do rekreacji w Żerkowie

https://bip.malopolska.pl/uggnojnik,a,1547354,zapytanie-ofertowe-budowa-ogolnodostepnego-boiska-do-rekreacji-w-zerkowie.html