Menu główne

Budżet Gminy Gnojnik na 2020 rok

Opinia RIO w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu za 2020r. wraz z informacją o stanie mienia Gminy Gnojnik

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Informacja o wykonaniu budżetu gminy Gnojnik za I półrocze 2020 r.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Uchwała Nr XIV/127/2020 Rady Gminy Gnojnik z dnia 24 stycznia 2020 r. w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej na lata 2020-2039.

Uchwała Nr XIV/126/2020 Rady Gminy Gnojnik z dnia 24 stycznia 2020 r. w sprawie przyjęcia uchwały budżetowej Gminy Gnojnik na 2020 rok

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Opinie RIO do projektu uchwały budżetowej na 2020 rok:

Uchwała Nr S.O.IX-421/47/19 Składu Orzekającego Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Krakowie z dnia 13 grudnia 2019r., w sprawie: zaopiniowania projektu uchwały budżetowej  Gminy Gnojnik na 2020 rok.

Uchwała Nr S.O.IX-426-1/32/19 Składu Orzekającego Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Krakowie z dnia 13 grudnia 2019r., w sprawie: opinii o możliwości sfinansowania deficytu przedstawionego  w projekcie Uchwały Budżetowej Gminy Gnojnik na 2020 rok.

Uchwała Nr S.O.IX-429-1/47/19 Składu Orzekającego Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Krakowie z dnia 13 grudnia 2019r., w sprawie: opinii do projektu uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Gnojnik na lata 2020-2039.