Menu główne

Urząd Stanu Cywilnego - USC

Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego - Wójt Gminy Gnojnik - mgr Sławomir Paterek

Zastępca kierownika USC - mgr Magdalena Jagielska-Zapiór

Pokój nr 27
Kontakt: (14)68 69 600 wew. 27