Menu główne

Stowarzyszenie "Wieś Naszych Marzeń"

Numer KRS: 0000487514

Adres:
Zawada Uszewska 176
32-865 Uszew

Zarząd:
Maria Robak - Prezes Zarządu
Krystyna Panopulos - Wiceprezes Zarządu
Dorota Golec - Skarbnik
Lucyna Wnęk - Sekretarz

Stowarzyszenie powstało w 2013 roku. Pomysł jego założenia organizacji zrodził się w głowach mieszkanek Zawady Uszewskiej i Uszwi, wijących wspólnie wieniec dożynkowy. Na spotkaniu założycielskim wybrano zarząd, złożono wniosek o realizację i od razu zaczęto wdrażać w życie pomysły, a było ich wiele.

Pierwszą imprezą zorganizowaną w ramach działania Stowarzyszenia było uroczyste zapalenie choinki na placu zabaw dnia 13 grudnia 2013 roku, któremu towarzyszyła inscenizacja żywej szopki i wspólny śpiew kolęd. Wydarzenie to na stałe wpisało się w kalendarz imprez organizowanych przez „Wieś Naszych Marzeń”. Aktywne Panie ze Zawady rokrocznie podejmują również trud przygotowania spotkań opłatkowych, balów karnawałowych czy Babskich Combrów.

Organizacja wniosła ogromny wkład pracy w przygotowania związane z Światowymi Dniami Młodzieży Kraków 2016. Panie przygotowały setki słoiczków z musem jabłkowym dla pielgrzymów przybyłych do Gminy Gnojnik. Słoiki z herbem Gminy powędrowały m.in. Włoch, Rumunii i Francji.

Stowarzyszenie „Wieś Naszych Marzeń” od początku istnienia stara się pozyskać fundusze ze środków Gminy Gnojnik. Sztuka ta udała się już kilkakrotnie, a dzięki dotacjom przekazanym przez Wójta Gminy Stowarzyszenie zorganizowało m.in. działania w zakresie pomocy emerytom, rozwoju lokalnych wspólnot czy kultywowania rodzimej tradycji.
anocnymi, by następnie przekazywać je młodszym.

Informacje pochodzącą od Lucyny Wnęk – Sekretarza Stowarzyszenia „Wieś Naszych Marzeń”