Menu główne

Przetargi

Przetargi 2014

Organizacja i przeprowadzenie wsparcia dla Uczestników Projektu systemowego pn.: Jesteśmy najlepsi - GOPS Gnojnik etap I - 31.03.2014 r.

Ogłoszenie

Organizacja i przeprowadzenie wsparcia dla Uczestników Projektu systemowego pn.: Jesteśmy najlepsi - GOPS Gnojnik etap I - 12.03.2014 r.

Wynik

Ogłoszenie

SIWZ

 

Przetargi 2013

Organizacja i przeprowadzenie wsparcia dla Uczestników Projektu systemowego Jesteśmy najlepsi współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Priorytetu VII, Działania 7.1, Poddziałania 7.1.1 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

Wynik Przetargu

Zawiadomienie o unieważnieniu w części postępowania o udzielenie zamówienia publicznego

Ogłoszenie

Ogłoszenie - 10.05.2013 r.

Ogłoszenie o zmianie do SIWZ

Wyjaśnienie dot. zmiany treści SIWZ

SIWZ

 

Ogłoszenie 08.07.2013 r.

SIWZ

Ogłoszenie - 26.07.2013 r.

Wynik - 26.07.2013 r.

 

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - 01.08.2013 r.