Menu główne

Wyniki przetargów 2019

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty:  "Utrzymanie dróg w okresie zimowym 2019/2020 na terenie Gminy Gnojnik: Obręb Gnojnik, Obręb Gosprzydowa, Obręb Biesiadki, Żerków, Obręb Lewniowa, Obręb Uszew, Zawada Uszewska"

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty: "Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu gminy Gnojnik "

Zawiadomienie o unieważnieniu przetargu: "Rozbudowa sieci wodociągowej w gminie Gnojnik. Etap I- rurociąg wodociągowy dz. 160 mm PE100, RC, SDR11, odc. A-B"

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty: Ochotnicza Straż Pożarna w Zawadzie Uszewskiej: „Zakup używanego, średniego samochodu ratowniczo – gaśniczego dla OSP Zawada Uszewska”

Zawiadomienie o unieważnieniu przetargu: "Utrzymanie dróg w okresie zimowym 2019/2020 na terenie Gminy Gnojnik: Obręb Gnojnik, Obręb Gosprzydowa, Obręb Biesiadki, Żerków, Obręb Lewniowa, Obręb Uszew, Zawada Uszewska "

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty: Budowa ogólnodostępnego boiska do rejreacji w Żerkowie

Zawiadomienie o unieważnieniu przetargu: "Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Gnojnik"

Zawiadomienie o unieważnieniu przetargu: "Udzielenie i obsługa kredytu bankowego długoterminowego w wysokości 9 900 00,00 zł na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów"

Sprostowanie do ogłoszenia o wyborze najkorzystniejszej oferty: Wykonanie robót budowlanych w celu przyłączenia nieruchomości do kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w miejscowości Gnojnik, Gosprzydowa, Lewniowa”

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty: Wykonanie robót budowlanych w celu przyłączenia nieruchomości do kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej  w miejscowości Gnojnik, Gosprzydowa, Lewniowa

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty: Rozbudowa budynku Domu Strażaka w Lewniowej wraz z przebudową - I etap

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty - „Remont – modernizacja dróg gminnych prowadzących do gruntów rolnych ”

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty dla zadania: Pełnienie funkcji Inspektora nadzoru dla zadań objętych zamówieniem pn. „Budowa obiektu łączącego funkcję kulturalną i przedszkolną w Uszwi – Etap II – stan wykończeniowy”

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty "Budowa obiektu łączącego funkcje kulturalną i przedszkolną  w Uszwi – Etap II - stan wykończeniowy".

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty –„Dostawa energii elektrycznej na potrzeby Gminy Gnojnik”.

Zawiadomienie o unieważnieniu przetargu "Budowa obiektu łączącego funkcje kulturalną i przedszkolną w Uszwi - Etap II - stan wykończeniowy"

Zawiadomienie o unieważnieniu przetargu „Dostawa energii elektrycznej na potrzeby Gminy Gnojnik”

Zawiadomienie o unieważnieniu przetargu  „Budowa obiektu łączącego funkcje kulturalną i przedszkolną w Uszwi – Etap II - stan wykończeniowy”.

Informacja o wynikach postepowania - unieważnieniu przetargu - Rozbudowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Gnojniku

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty - Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych z Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Gnojniku

Zawiadomienie o unieważnieniu przetargu - Rozbudowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Gnojniku