Menu główne

Stowarzyszenie na rzecz Rozwoju Wsi Biesiadki "Tradycja i Rozwój”

Numer KRS: 4617190000

Adres:
Biesiadki 14
32-864 Gnojnik

Zarząd:
Ryszard Machał - Prezes Zarządu
Bernadeta Witek - Wiceprezes Zarządu
Justyna Jurkiewicz - Sekretarz
Marzena Kozdrój - Skarbnik

Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju wsi Biesiadki "Tradycja i Rozwój" powstało z inicjatywy sołtysa wsi Ryszarda Machała w marcu 2011 roku. Celem Stowarzyszenia jest inicjowanie, wspieranie i organizowanie działalności oświatowo-szkoleniowej, kulturalnej, sportowej, integracyjnej, zdrowotnej, ekologicznej na rzecz dzieci, młodzieży i osób dorosłych oraz działanie na rzecz rozwoju obszarów wiejskich.

Przy stowarzyszeniu prężnie działa Koło Gospodyń Wiejskich, które organizuje zabawy taneczne dla środowiska, min. Andrzejki, Sylwester, Ostatki, wspólne kolędowanie dla osób starszych, majówki oraz warsztaty twórczości artystycznej, np. bibułkarstwo, decoupage. Panie zrzeszone w Kole swoje wytwory kulinarne i rękodzielnicze prezentuje corocznie na Targach Przedsiębiorców w Porębie Spytkowskiej. Koło Gospodyń Wiejskich bierze udział w licznych konkursach kulinarnych oraz promuje regionalną kuchnię podczas Gminnych Dożynek.

* Informacje pochodzą od członków Stowarzyszenia