Menu główne

OSP Biesiadki

W 1913 roku powstała Ochotnicza Straż Pożarna w Biesiadkach. Dla strażaków zakupiono wyposażenie i mundury oraz ręczną sikawkę. Wybudowano też drewnianą strażnicę. Po II wojnie światowej zakupiono samochód strażacki. Strażacy chętnie włączali się w działania na rzecz wsi. Sześcioro z nich pełniło zaszczytną służbę w czasie dwóch pielgrzymek Ojca Świętego Jana Pawła II – czuwali nad bezpieczeństwem uroczystości i nabożeństwa.