Menu główne

Stowarzyszenie "Łączy nas Uszew"

Numer KRS: 0000455853

Adres: 32-865 Uszew 122

Zarząd:

Klecka Irena - Prezes
Jagielska Ewa - Wiceprezes
Cebula Maria - Skarbnik
Wnęk Lucyna - Sekretarz

Stowarzyszenie powstało w 2013 roku jako odpowiedź na potrzeby społeczeństwa na potrzeby w zakresie rozwoju kultury, wspierania wspólnot lokalnych, upowszechniania kultury fizycznej, pomocy osobom starszym itd. Organizacja prężnie działa na rzecz rodzin oraz integracji międzypokoleniowej. W tym zakresie Stowarzyszenie zrealizowało zadania publiczne dofinansowane z budżetu Gminy Gnojnik. Ogromnym zainteresowaniem cieszyły się m.in. festyn rodzinny oraz opłatek dla osób samotnych i starszych.

Informacje własne UG Gnojnik