Menu główne

Ogłoszenia 2017

Obwieszczenie o odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowiska dla projektu pn. „Uproszczone Plany Urządzenia Lasów stanowiących własność Gminy Gnojnik na lata 2018-2027” - 29.12.2017 r.

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do najmu - 28.12.2017 r.

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do najmu - 15.11.2017 r.

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy - 15.11.2017 r.

Ogłoszenie o I przetargu ustnym ograniczonym na sprzedaż nieruchomości - 7.11.2017 r.

Ogłoszenie o przetargach ustnych nieograniczonych na sprzedaż działek mienia komunalnego - 7.11.2017 r.

Ogłoszenie o I przetargu ustnym ograniczonym na sprzedaż nieruchomości - 7.11.2017 r.

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży - 27.10.2017 r.

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy - 21.09.2017 r.

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży - 21.09.2017 r.

Wykaz nieruchomości przeznaczonej do zbycia w drodze zamiany - 11.09.2017 r.

Decyzja dot. wydania środowiskowych uwarunkowań zgody na realizację przedsięwziecia „Zintegrowana infrastruktura dla transportu niskoemisyjnego w mieście Brzesko i subregionie tarnowskim na terenie Gminy Gnojnik” - 6.07.2017 r.

Obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn. „Zintegrowana infrastruktura dla transportu niskoemisyjnego w mieście Brzesko i subregionie tarnowskim na terenie Gminy Gnojnik” - 6.07.2017 r.

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży - 5.07.2017 r.

Zawiadomienie o wydaniu decyzji środowiskowej dla planowanego przedsięwzięcia pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1439 K Gnojnik – Złota km 0+005 do km 8+275 w miejscowościach: gnojnik, Lewniowa, Złota, Biskupice Melsztyńskie” - 28.06.2017 r.

Zawiadomienie o zakończeniu postepowania dowodowego w sprawie wydania decyzji środowiskowej ("Zintegrowana infrastruktura dla transportu niskoemisyjnego w mieście Brzesko i subregionie tarnowskim na terenie Gminy Gnojnik") - 19.06.2017 r.

Postanowienie dot. oceny środowiskowej przedsięwzięcia pn.: „Przebudowa drogi powiatowej nr 1439 K Gnojnik – Złota” (07.06.2017 r.)

Obwieszczenie o wydaniu postanowienia o odstąpieniu od obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia pn.: „Zintegrowana infrastruktura dla transportu niskoemisyjnego w mieście Brzesko i subregionie tarnowskim na terenie Gminy Gnojnik”.

Zawiadomienie o zakończeniu postepowania dowodowego w sprawie wydania decyzji środowiskowej ("Przebudowa drogi powiatowej Gnojnik - Złota) - 11.05.2017 r.

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy - 8.05.2017 r.

Zawiadomienie dot. wydania decyzji środowiskowej dla przedsięwzięcia „Zintegrowana infrastruktura dla transportu niskoemisyjnego” - 8.05.2017 r.

Ogłoszenie o przetargu ustnym ograniczonym na sprzedaż działki mienia komunalnego - 05.05.2017 r.

Ogłoszenie o przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż działek mienia komunalnego - 05.05.2017 r.

Ogłoszenie o przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż działek mienia komunalnego - 05.05.2017 r.

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do najmu - 26.04.2017 r.

Obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Budowa sieci kanalizacyjnej sanitarnej w miejscowościach: Gnojnik, Gosprzydowa, Zawada Uszewska i Uszew” - 11.04.2017 r.

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy - 03.04.2017 r.

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do najmu - 03.04.2017 r.

Zawiadomienie o zakończeniu postępowania - 29.03.2017 r.

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży - 21.03.2017 r.

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży - 6.03.2017 r

Postanowienie dot. odstąpienia od obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia pn.: „Budowa sieci kanalizacyjnej sanitarnej w miejscowościach: Gnojnik, Gosprzydowa, Zawada Uszewska i Uszew” – 28.02.2017 r.

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach - na realizację przedsięwzięcia pn.: „Przebudowa drogi powiatowej nr 1439 K Gnojnik – Złota km 0+005 do km 8+275 w miejscowościach: Gnojnik, Lewniowa, Złota, Biskupice Melsztyńskie” - 20.02.2017 r.

Ogłoszenie o przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż działki mienia komunalnego - 15.02.2017 r.

Informacja o odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla projektu Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Gnojnik - 14.02.2017 r.

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach - na realizację przedsięwzięcia pn.: „Zintegrowana infrastruktura dla transportu niskoemisyjnego w mieście Brzesko i subregionie tarnowskim na terenie Gminy Gnojnik” - 7.02.2017 r.

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach - na realizację przedsięwzięcia pn.: „Budowa sieci kanalizacyjnej w miejscowościach: Gnojnik, Gosprzydowa, Zawada Uszewska i Uszew” - 17.01.2017 r.