Menu główne

Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Lewniowa "Z Nami Łatwiej"

Numer KRS: 0000458663

Adres:
Lewniowa 225
32-864 Gnojnik

Zarząd:
Prezes – Wojciech Rzepa
Wiceprezes – Michał Tontor
Sekretarz – Katarzyna Gnela
Skarbnik – Artur Seniuk

Stowarzyszenie powstało w 2013 r. z inicjatywy osiemnastu mieszkańców Lewniowej, którzy zadeklarowali swoją społeczną pracę na rzecz dalszego rozwoju miejscowości. Głównymi celami wpisanymi w statut organizacji są: wspieranie wszechstronnego i zrównoważonego rozwoju społecznego, kulturalnego i gospodarczego wsi Lewniowa, integracja mieszkańców miejscowości, przeciwdziałanie bezrobociu i wykluczeniu społecznemu, budowanie społeczeństwa obywatelskiego w środowisku lokalnym.

Więcej o Stowarzyszeniu można przeczytać na stronie www.lewniowa.gnojnik.pl.