Menu główne

Murowany dom zarządcy w Biesiadkach

Rodzina Goetzów posiadała w Biesiadkach majątek ziemski. W roku 1933 powstały tutaj nowe zabudowania folwarczne: murowany dom zarządcy majątku, obora oraz drewniany spichlerz. Zostały one zbudowane po pożarze, który strawił ok. 10 domów w centralnej części wsi. Dawny dom zarządcy to budynek dwutraktowy, powstały na planie prostokąta, przykryty dwuspadowym dachem. Obecnie jest zamieszkały.


Opracowano na podstawie:
Magdoń Jacek, Biesiadki dawniej i dziś, Wyd. Gminny Ośrodek Kultury, Ropczyce 2001, s. 216