Menu główne

Stowarzyszenie Regiony Nowych Szans "Vesna"

Numer KRS:0000460528

Adres: 32-864 Gnojnik 48

Zarząd  Stowarzyszenia:
Bożena Malaga-Wrona – Prezes Zarządu
Bartłomiej Klimas – Skarbnik
Angelika Wrona – Sekretarz

Stowarzyszenie Regiony Nowych Szans „Vesna” działa w Gnojniku od 2013 roku. Założyciele „Vesny” to pasjonaci podróży i górskich wędrówek z kilku gmin Pogórza Wiśnickiego. Podstawowym celem działalności organizacji jest promowanie lokalnych atrakcji turystycznych i walorów krajobrazowych, a także  zachęcanie mieszkańców do aktywnego wypoczynku.

„Vesna” jest organizatorem wypraw górskich, a ambicją wielu jej członków i sympatyków jest zdobycie szczytów należących do Korony Gór Polskich. Stowarzyszenie rokrocznie zaprasza również na lokalne wędrówki piesze, zwane złazami, po urokliwych terenach Gminy Gnojnik i Pogórza Wiśnickiego.

Stowarzyszenie działa w interdyscyplinarnej sieci artystów europejskich, pracując na rzecz nawiązywania współpracy europejskich instytucji skoncentrowanych  na innowacjach w zakresie finansowania, mecenatu  i promocji przedsięwzięć kulturalnych.

Więcej o działalności stowarzyszenia na profilu Vesny na Facebooku.

* Informacje pochodzą od Prezesa Stowarzyszenia