Menu główne

Kontakt z Urzędem

Urząd Gminy Gnojnik
Gnojnik 363
32-864 Gnojnik
tel. 14 68 69 600
email: 
EPUAP - skrytka ESP: /g1i9w32fph/SkrytkaESP

NIP: 869-19-86-627

Godziny pracy Urzędu Gminy w Gnojniku:
poniedziałek - 7:30 - 16:30
wtorek, środa, czwartek - 7:30 - 15:30
piątek - 7:30 - 14:30

Wójt Gminy - mgr Sławomir Paterek
(14) 68 69 600 wew. 10
Zastępca Wójta Gminy - mgr inż. Janusz Filip
(14) 68 69 600 wew. 18


Sekretarz Gminy - mgr Kinga Broszkiewicz-Kuchno
(14) 68 69 600 wew. 12


Skarbnik Gminy - mgr Natalia Lamparska-Kukułka
(14) 68 69 600 wew. 13


Sekretariat - mgr Paulina Gajec
(14) 68 69 600 wew. 11
Księgowość - Agnieszka Robak, Monika Pasek, Renata Damicz, Monika Bartusiak
(14) 68 69 600 wew. 15, 44
, , ,

Księgowość - Natalia Nowak, mgr Małgorzata Dzięgiel
(14) 68 69 600 wew. 14
,

Księgowanie i windykacja opłaty śmieciowej - Paweł Kornaś
(14) 68 69 600 wew. 17


Podatki - Maria Baka, Anna Wilk
(14) 68 69 600 wew. 29
,

Kierownik Referatu Inwestycji i Drogownictwa - mgr inż. Monika Pawlikowicz
(14) 68 69 600 wew. 23


Inwestycje i pozyskiwanie środków zewnętrznych - mgr Aneta Seremak, Sabina Gagatek (zastępstwo)
(14) 68 69 600 wew. 25
,

Drogownictwo - Piotr Krzywicki
(14) 68 69 600 wew. 24


Kierownik Referatu Gospodarki Przestrzennej i Ochrony Środowiska - mgr inż. Janusz Filip
(14) 68 69 600 wew. 18


Gospodarka odpadami komunalnymi - mgr Monika Gazda
(14) 68 69 600 wew. 17
Planownie przestrzenne - mgr inż. Paweł Lambert
(14) 68 69 600 wew, 19
Gospodarka lokalowa i komunalizacja - Dorota Musiał 
(14) 68 69 600 wew. 22
Pomoc administracyjna - Wojciech Gagatek
(14) 68 69 600 wew. 22
Kierownik Referatu Oświaty - mgr inż. Magdalena Wnęk
(14) 68 69 600 wew. 32Księgowość oświaty - mgr Monika Mrzygłód, Stanisława Grońska, Lucyna Strzesak, Justyna Pietrzyk,
mgr Małgorzata Karpiel, mgr Renata Witkowska
(14) 68 69 600 wew. 30, 31, 50
, , , ,
,

Urząd Stanu Cywilnego - mgr Magdalena Jagielska - Zapiór
(14) 68 69 600 wew. 27


Ewidencja ludności i dowody osobiste - mgr Joanna Odroń-Wąs
(14) 68 69 600 wew. 28


Obsługa Rady Gminy
(14) 68 69 600 wew. 20


Zarządzanie kryzysowe, obrona cywilna, rolnictwo i leśnictwo - Grzegorz Baka
(14) 68 69 600 wew. 26


Obsługa informatyczna Urzędu - mgr inż. Grzegorz Reczek
(14) 68 69 600 wew. 16


Współpraca z organizacjami pozarządowymi i sport - mgr Katarzyna Chmielowska (14) 68 69 600 wew. 16
Inspektor Ochrony Danych  Osobowych Urzędu, Jednostek Oświatowych - mgr Magdalena Jagielska-Zapiór
(14) 68 69 600 wew. 27
Działalność gospodarcza - mgr Magdalena Jagielska-Zapiór
(14) 68 69 600 wew. 27