Menu główne

Podatki 2019

Uchwała nr XX/179/16 Rady Gminy w Gnojniku z dnia 10 listopada 2016 r. w sprawie: określenia wysokości stawek w podatku od środków transportowych oraz wprowadzenia zwolnień.

Uchwała nr XX/178/16 Rady Gminy w Gnojniku z dnia 10 listopada 2016 r. w sprawie: określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na terenie Gminy Gnojnik.


Uchwała Nr XXIX/274/13 z dn. 26 listopada 2013 r. w sprawie: wprowadzenia zwolnień od podatku od nieruchomości.

Uchwała Nr XLII/388/18 Rady Gminy Gnojnik z dnia 11 października 2018 r. w sprawie: zmiany uchwały Nr XXIX/274/13 Rady Gminy w Gnojnik z dnia 26 listopada 2013 r. w sprawie wprowadzenia zwolnień od podatku od nieruchomości zmienionej Uchwałą Nr XXX/296/13 Rady Gminy w Gnojniku z dnia 18 grudnia 2013 roku.

Uchwała Nr XXX/296/13 Rady Gminy Gnojnik z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie: zmiany uchwały Nr XXIX/274/13 Rady Gminy Gnojnik z dnia 26 listopada 2013 roku w sprawie wprowadzenia zwolnień od podatku od nieruchomości.

Podatek rolny – do celów podatkowych przyjęto cenę 1 kwintala żyta określoną przez GUS  w wysokości 54,36 zł za 1 kwintal.

Podatek leśny – dla celów podatkowych przyjęto cenę 1 m3 drewna określoną przez GUS w wysokości 191,98 zł za 1 m3.

Uchwała Nr XXXIII/288/17 Rady Gminy w Gnojniku z dnia 29 listopada 2017 r. w sprawie: określenia wzorów formularzy deklaracji i informacji dla celów podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego.

 
Druki do pobrania:

Informacja o nieruchomościach, obiektach budowlanych, gruntach i lasach dla osób fizycznych

Deklaracja na podatek leśny

Deklaracja na podatek od nieruchomości

Deklaracja na podatek rolny