Menu główne

Kontakt z jednostkami organizacyjnymi

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej – Kierownik Renata Krakowska
(14) 68 69 720


Centrum Kultury – Dyrektor Ewa Świerczek
(14) 68 69 690

www.ckgnojnik.pl