Menu główne

Podatki 2022

Uchwała Nr. XI/110/2019 Rady Gminy Gnojnik z dnia 6 grudnia 2019r., w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Gnojnik na 2019 rok., w sprawie określenia wysokości rocznych stawek podatku od nieruchomości i zwolnień od tego podatku na terenie Gminy Gnojnik

 

Dla celów podatkowych na 2022 rok przyjęto stawki:

Podatek rolny, cenę żyta ogłoszoną przez Prezesa GUS - 61,48 zł za 1 q.

Podatek leśny, cenę drewna ogłoszoną przez Prezesa GUS - 212,26 zł za 1m3