Menu główne

Wyniki przetargów

Kompleksowy dowóz młodzieży szkolnej do Gimnazjum w Gnojniku

Eksploatacja oczyszczalni ścieków w Gnojniku

Odbudowa dróg gminnych po powodzi 2010 - Uszew "Uszwica - Poręba"

Odbudowa dróg gminnych po powodzi 2010 - Lewniowa "Wąwóz"


Kompleksowy dowóz młodzieży szkolnej do Gimnazjum w Gnojniku

Odbudowa dróg gminnych po powodzi 2010 - Gnojnik "Stara Wieś"

Odbudowa dróg gminnych po powodzi 2010 - Gnojnik "Pod Krzyż"

Odbudowa dróg gminnych po powodzi 2010 - Gnojnik "Stara Wieś"

Odbudowa dróg gminnych po powodzi 2010

Odbudowa dróg gminnych po powodzi 2010

Remont dróg transportu rolnego

Budowa chodnika przy drodze powiatowej K1439 Gnojnik - Złota w m. Lewniowa Długości 360 mb od posesji nr 230 do Publicznej Szkoły Podstawowej w Lewniowej - Etap II

Odbudowa dróg gminnych po powodzi 2010

Dostawa fabrycznie nowych elementów wyposażenia pomieszczeń kuchni w budynku nowego przedszkola w Gnojniku

Budowa chodnika z kanalizacją deszczową w miejscowości Zawada Uszewska przy drodze powiatowej nr 1438 K Łoniowa - Zawada Uszewska wraz z przebudową istniejących zjazdów dł. 405m - Etap IV

Dostawa fabrycznie nowych systemów edukacyjnych oraz zabawek do budynku nowego przedszkola w Gnojniku

Dostawa i montaż fabrycznie nowych mebli oraz wyposażenia budynku nowego przedszkola w Gnojniku

Zakup energii elektrycznej na potrzeby oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Gnojnik

Odbudowa dróg gminnych po powodzi 2010

Zorganizowanie pozaszkolnych wyjazdów edukacyjnych dla młodzieży Publicznego Gimnazjum w Uszwi

Zorganizowanie pozaszkolnych wyjazdów edukacyjnych dla młodzieży Publicznego Gimnazjum w Gnojniku