Menu główne

Wieści Gminne

Pierwszy numer gminnego czasopisma ukazał się w 1992 roku i nosił tytuł „Gazeta Samorządowa Gminy Gnojnik”. Do tej pory (koniec 2017 roku) ukazały się 132 numery „Wieści Gminnych”. Obecnie pismo jest dwumiesięcznikiem, ale ukazywało się również jako kwartalnik, a nawet miesięcznik. Nakład czasopisma to 500 egzemplarzy.

Redakcją „Wieści Gminnych” zajmuje się Centrum Kultury w Gnojniku.

Adres redakcji: Centrum Kultury w Gnojniku, 32-864 Gnojnik 401
Tel/fax: 14 68 69 690
e-mail:

Skład i druk pisma: Brzeska Oficyna Wydawnicza, 32-800 Brzesko, ul. Czarnowiejska 1.

Więcej informacji na temat gazety można znaleźć na stronie Centrum Kultury w Gnojniku pod adresem: www.ckgnojnik.pl.

Najnowsze, a także archiwalne numery „Wieści Gminnych” można czytać w formie elektronicznej na stronie: www.ckgnojnik.pl.

wiesci_6_2012Serdecznie zapraszamy do lektury nowych numerów naszego gminnego czasopisma!