Menu główne

Kluby sportowe

Na terenie Gminy Gnojnik działa 5 ludowych klubów sportowych oraz 1 uczniowski klub sportowy. Organizacje te rokrocznie pozyskują dofinansowanie z budżetu Gminy Gnojnik na działania w zakresie prowadzenia sekcji sportowych, organizacji treningów, udziału w współzawodnictwie sportowym, doposażania w sprzęt oraz innych niezbędnych wydatków.

Ludowy Klub Sportowy Wulkan Biesiadki

Ludowy Klub Sportowy „Tęcza” Gosprzydowa

Uczniowski Klub Sportowy "Piratki"

Ludowy Klub Sportowy Pagen Gnojnik

Ludowy Klub Sportowy „Orzeł” w Lewniowej

Ludowy Klub Sportowy Uszew