Menu główne

Informacja z otwarcia ofert 2020

Stworzenie infrastruktury rekreacyjno-sportowej w podobszarze rewitalizacji  w Biesiadkach

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Informacja z otwarcia ofert - utrzymanie dróg w sezonie zimowym 2020/2021 na terenie Gminy Gnojnik

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu gminy Gnojnik.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

"Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej na obszarze gminy Gnojnik".

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

"Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu gminy Gnojnik."

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Rozbudowa sieci wodociągowej w gminie Gnojnik. Etap I- rurociąg wodociągowy dz. 160 mm PE100, RC, SDR11, odc. A-B