Menu główne

Przetargi

ROK 2022

Zamówienia publiczne poniżej 130 000,00 zł

Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych na rok 2022 wraz z aktualizacjami

Ogłoszenia o przetargach

Informacje z otwarcia ofert

Wyniki przetargów

 

ROK 2021

Zamówienia publiczne poniżej 130 000,00 zł

Plan postępowań o udzielenie zamówień na rok 2021 – aktualizacja nr 1

Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych na rok 2021

Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych na rok 2021 – aktualizacja nr 1.

Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych na rok 2021 – aktualizacja nr 2.

Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych na rok 2021 – aktualizacja nr 3.

Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych na rok 2021 - aktualizacja nr 4.

Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych na rok 2021 – aktualizacja nr 5.

Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych na rok 2021 – aktualizacja nr 6.

Ogłoszenia o przetargach 

Informacje z otwarcia ofert

Wyniki przetargów

 

ROK 2020

Zamówienia publiczne poniżej kwoty 30 000,00 euro na rok 2020.

Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych na rok 2020.

Ogłoszenie o przetargach 2020

Informacja z otwarcia ofert

Wyniki przetargów

 

ROK 2019

Zamówienia Publiczne poniżej kwoty 30 000,00 euro.

Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych na  2018 r. o wartości równej lub przewyższającej równowartość 30.000 euro

Informacje z otwarcia ofert

Wyniki przetargów

Ogłoszenia o przetargach

 

ROK 2018

Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych na  2018 r. o wartości równej lub przewyższającej równowartość 30.000 euro

Informacje z otwarcia ofert

Wyniki przetargów

Ogłoszenia o przetargach

 

ROK 2017

Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych na 2017 r. o wartości przewyższającej równowartość 30.000 euro

Informacje z otwarcia ofert

Wyniki przetargów

Ogłoszenia o przetargach

 

ROK 2016

Informacje z otwarcia ofert

Wyniki przetargów

Ogłoszenia o przetargach

 

ROK 2015

Wyniki przetargów

Ogłoszenia o przetargach

 

ROK 2014

Wyniki przetargów

Ogłoszenia o przetargach

 

ROK 2013

Wyniki przetargów

Ogłoszenia o przetargach

 

ROK 2012

Wyniki przetargów

Ogłoszenia o przetargach

 

ROK 2011

Wyniki przetargów

Ogłoszenia o przetargach


ROK 2010

Wyniki przetargów