Menu główne

Wójt Gminy

Wójt Gminy Gnojnik - mgr Sławomir Paterek.

Wójt Gminy przyjmuje interesantów sprawach skarg i wniosków w każdy poniedziałek w godzinach od 14:00 do 16:00 oraz w każdy wtorek w godzinach od 9:00 do 14:00 w pokoju Nr. 10

Przedstawiam Państwu Raport o stanie gminy Gnojnik, który obejmuje podsumowanie działalności Wójta Gminy Gnojnik za rok 2019,
Prezentuję Państwu kolejny Raport o stanie gminy Gnojnik. Raport ten zachował formę przyjęta w roku poprzednim. Obejmuje podsumowanie działalności Wójta Gminy Gnojnik za 2019 rok, w szczególności realizacje polityk, programów, strategii oraz uchwał Rady Gminy Gnojnik.

Dane zgromadzone od komórek organizacyjnych Urzędu Gminy w Gnojniku  oraz gminnych jednostek organizacyjnych stanowią źródło informacji o stanie naszej gminy.
Przedstawiają sytuację jednostki samorządu terytorialnego w najważniejszych obszarach jej funkcjonowania, takich jak: finanse, mienie komunalne, ład przestrzenny, środowisko, polityka społeczna i zdrowotna, oświata, inwestycje, gospodarka komunalna, kultura, sport              i rekreacja, bezpieczeństwo publiczne oraz współpraca z organizacjami pozarządowymi
 
Zmiany jakie zachodzą w Naszej Gminie corocznie, są efektem wytężonej pracy wielu osób. Mam nadzieję, że są one zauważalne i  doceniane przez naszych mieszkańców. To również zasługa pozyskanych środków zewnętrznych. Zachęcam wszystkich zainteresowanych , a w szczególności mieszkańców gminy Gnojnik do lektury dokumentu i wspólnej dyskusji nad raportem.

Wójt Gminy Gnojnik
Sławomir Paterek

 

Raport o stanie Gminy Gnojnik za 2019r.
Informacja o  zasadach zgłaszania się mieszkańców do udziału w debacie nad Raportem o stanie gminy za 2019 rok.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Raport o stanie Gminy Gnojnik za 2018r. 

Zgłoszenie zamiaru zabrania głosu w debacie nad Raportem o stanie gminy wiejskiej Gnojnik  za 2018 r.