Menu główne

Informacje z otwarcia ofert 2018

Utrzymanie dróg w okresie zimowym na terenie Gminy Gnojnik

Utrzymanie dróg w okresie zimowym 2018/2019 na terenie Gminy Gnojnik

Odbudowa dróg gminnych po intensywnych opadach atmosferycznych i powodzi w 2009 i 2010 r.

Odbudowa dróg gminnych po intensywnych opadach atmosferycznych i powodzi w 2009 i 2010 r.

"Budowa obiektu łączącego funkcje kulturalną i przedszkolną w Uszwi – Etap II - stan wykończeniowy"

"Udzielenie i obsługa kredytu bankowego długoterminowego na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu na 2018 r. oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań".

„Modernizacja Domu Strażaka w Gnojniku na potrzeby utworzenia klubu Senior +”

"Zakup fabrycznie nowego średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego z napędem 4x2 dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Uszwi"

"Odbudowa dróg gminnych po wystąpieniu intensywnych opadów atmosferycznych i powodzi w latach: 2006, 2009 2010, 2013 i 2014"

„Odbudowa dróg gminnych po wystąpieniu intensywnych opadów atmosferycznych i powodzi w latach: 2006, 2009 2010, 2013 i 2014"

Modernizacja Domu Strażaka w Gnojniku na potrzeby utworzenia klubu Senior +

Przebudowa drogi gminnej "W stronę Zawady" w miejscowości Uszew oraz przebudowa drogi gminnej "Uszew" w miejscowości Zawada Uszewska wraz z budową chodnika, przebudową przepustów i mostu - III

Przebudowa drogi gminnej "W stronę Zawady" w miejscowości Uszew oraz przebudowa drogi gminnej "Uszew" w miejscowości Zawada Uszewska wraz z budową chodnika, przebudową przepustów i mostu - II

Przebudowa dróg gminnych w miejscowości Uszew oraz Zawada Uszewska wraz z budową chodnika,przebudową przepustów i mostu

Usługa pełnienia funkcji Inżyniera Kontraktu Projektu "Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej wraz z modernizacją oczyszczalni ścieków na obszarze Gminy Gnojnik