Menu główne

Stowarzyszenie na rzecz Pomocy Potrzebującym i Zapobiegania Patologiom Społecznym "Pomocna Dłoń"

Numer KRS: 0000030427

Adres:
Gnojnik 507
32-864 Gnojnik

Zarząd:
Ewa Cierniak-Lambert - Prezes Zarządu
Magdalena Twaróg - Wiceprezes Zarządu
Justyna Bakalarz - Sekretarz
Katarzyna Strzesak - Skarbnik
Barbara Kuta - Skarbnik

Inicjatorem założenia Stowarzyszenie na rzecz Pomocy Potrzebującym i Zapobiegania Patologiom Społecznym „Pomocna Dłoń” byli Ewa i Stanisław Lambert. Osobowość prawną Stowarzyszenie uzyskało 26 lipca 2001 roku po wpisie do Sądowego Rejestru Stowarzyszeń. Obecnie do Stowarzyszenia należy 33 członków łącznie z Zarządem i Komisją Rewizyjną. W dniu 23 kwietnia 2004 roku stowarzyszenie zostało zarejestrowane jako Organizacja Pożytku Publicznego.

Od 2003 roku Stowarzyszenie pomaga osobom poszkodowanym w wypadkach komunikacyjnych i ich rodzinom. Pomoc ta polega na wsparciu psychologicznym, prawnym oraz materialnym (np. dopłaty do zakupu sprzętu ortopedycznego, protez, dopłaty do turnusów rehabilitacyjnych, zwrot pieniędzy za zakup leków, materiałów opatrunkowych itp.). Ponadto Stowarzyszenie finansuje rehabilitację w domu pacjentów oraz w Ośrodku Rehabilitacyjnym w Gnojniku, który działa od 2006 roku. Działalność stowarzyszenia ma zasięg ogólnokrajowy – pomoc udzielana jest osobom z terenu całej Polski. Na uwagę zasługuje fakt, że pracownicy stowarzyszenia niejednokrotnie sami starają się dotrzeć z pomocą do osób poszkodowanych w wypadkach.

Kluczowym obszarem działań Stowarzyszenia jest pomoc osobom niepełnosprawnym. Od 2004 roku organizacja prowadzi Warsztaty Terapii Zajęciowej w Zawadzie Uszewskiej. Pod opieką wykwalifikowanej kadry pedagogicznej podpoieczni instytucji codziennie biorą udział w zajęciach rehabilitacyjnych i komputerowych oraz warsztatach m.in. gospodarstwa domowego, krawiectwa, stolarstwa, metaloplastyki, ślusarstwa, dekoratorstwa, metaloplastyki i muzykoterapii. Stowarzyszenie zakupiło dla Warsztatów Terapii Zajęciowej samochód do przewozu uczestników.

W działalność Stowarzyszenia na stałe wpisała się organizacja Integracyjnej Spartakiady Osób Niepełnosprawnych. Pierwsza spartakiada odbyła się w 2002 roku, kiedy to obchodzono Rok Osób Niepełnosprawnych. W zawodach biorą udział dzieci niepełnosprawne z terenu całego województwa małopolskiego oraz liczna grupa ich zdrowych rówieśników z Gnojnika. Stowarzyszenie jest również inicjatorem Małopolskiego Turnieju Osób Niepełnosprawnych w Kręglach Klasycznych.

Stowarzyszenie organizuje corocznie „Zielone Ochronki". Jest to forma półkolonii dla dzieci z terenów wiejskich i rodzin biednych, w trakcie których dzieciaki pod opieką nauczycieli korzystają z organizowanych wycieczek, uczestniczą w zajęciach sportowych, plastycznych, muzycznych.

Stowarzyszenie jest laureatem licznych nagród: nagroda Samorządu Wojewódzkiego w kategorii Polityki Prorodzinnej Amicus Hominum - „Przyjaciel Człowieka” dla Prezes Stowarzyszenia, Nagroda Marszałka „Kryształy Soli”, List gratulacyjny Ministra Pracy i Polityki Społecznej, Wyróżnienie Dobre Praktyki, Nagroda Starosty Brzeskiego.

* Informacje pochodzą od Prezes Stowarzyszenia

Koło Gospodyń Wiejskich działające przy Stowarzyszeniu "Pomocna Dłoń"

Klub Seniora "Wrzos" działający przy Stowarzyszeniu "Pomocna Dłon"