Menu główne

Ochrona Powietrza

1.  PROGRAM „Czyste Powietrze”:
https://czystepowietrze.gov.pl/
https://portal.wfos.krakow.pl/

Urząd Gminy Gnojnik, w porozumieniu z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska prowadzi punkt konsultacyjno-informacyjny Programu „Czyste Powietrze”.

Punkt czynny jest w:
poniedziałki - od 13:00 do 16:30
wtorki – od 10:00 do 13:00
środy - od 8:00 o 11:30

2. EKODOTACJE
Link do wyszukiwarki ekodotacji: https://ekodotacje.ios.edu.pl/

3. PORADY DLA PRZEDSIĘBIORCÓW

Małopolskie Centrum Przedsiębiorczości udostępnia informacje i udziela porad w zakresie proekologicznych działań skierowanych do przedsiębiorców. Na swojej stronie internetowej udostępnia Biuletyn informacyjny ekodoradców dla biznesu w zakresie możliwości dofinansowania wybranych przedsięwzięć małopolskich przedsiębiorców.

Od lutego w newsletterze wyróżniane są aktualne możliwości dotacyjne do wymiany źródeł ciepła.

4. JAKOŚĆ POWIETRZA

Mapa monitoringu jakości powietrza

5. MATERIAŁY EDUKACYJNE

https://smog.edu.pl/

https://powietrze.malopolska.pl/materialy-edukacyjne/

6. CENTRALNA EWIDENCJA EMISYJNOŚCI BUDYNKÓW (CEEB)

https://www.gunb.gov.pl/aktualnosc/centralna-ewidencja-emisyjnosci-budynkow-ceeb

https://www.gunb.gov.pl/strona/centralna-ewidencja-emisyjnosci-budynkow-faq

7. EKOLOGICZNE ŹRÓDŁA CIEPŁA

https://powietrze.malopolska.pl/ekoprojekt/

https://lista-zum.ios.edu.pl/

8 OBOWIĄZUJĄCE AKTY PRAWNE

Uchwała Nr XXIII/219/17 Rady Gminy w Gnojniku z dnia 30 stycznia 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie: przyjęcia Planu gospodarki niskoemisyjnej dla obszaru Gminy Gnojnik na lata 2015-2020, opracowanego w ramach projektu pn. „Opracowanie Planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Gnojnik” współfinansowanego w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2007-2013.

Program ochrony powietrza dla województwa małopolskiego

Uchwała antysmogowa dla Małopolski

9. PYTANIA I ODPOWIEDZI (FAQ)

Najwcześniej pojawiające się pytania i odpowiedzi

WFOSiGW