Menu główne

Sala gimnastyczna w Biesiadkach

Nowy obiekt (oddany do użytku w 2017 r.) o kubaturze 3038,4 m3 i powierzchni zabudowy 576,1 m3. Mieści boisko z płytą o wymiarach 12x24 m, zaplecze sanitarno-szatniowe oraz trybuny dla kibiców, a także bibliotekę wraz z czytelnią.

Sala zlokalizowana jest obok budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Biesiadkach, służąc lokalnej społeczności.