Menu główne

Numer konta bankowego

Bank Spółdzielczy Brzesko oddział w Gnojniku
32-864 Gnojnik

Wpłaty z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi (śmieci):
indywidualny rachunek bankowy wskazany w informacji

Wpłaty z tytułu opłaty skarbowej, opłat lokalnych, ścieków i czynszu - nr konta:
75 9453 0009 0020 0200 0039 0002

Wpłaty z tytułu podatków:
indywidualny rachunek bankowy wskazany w decyzji lub piśmie

Wpłaty z tytułu wadiów stanowiących podstawę do udziału w przetargach - nr konta:
10 9453 0009 0020 0200 0039 0008


Międzynarodowy numer konta dochodów Urzędu Gminy Gnojnik służący uiszczaniu opłaty skarbowej:

POLUPLPRPL(….rachunek bankowy dla danego rodzaju wpłaty)