Menu główne

Kontakt z Placówkami Oświaty

Publiczna Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Gnojniku
– Dyrektor Monika Holik
32-864 Gnojnik 336
tel. (14) 68 69 710
e-mail:
adres www: www.szkola.gnojnik.pl

Publiczna Szkoła Podstawowa im. Władysława Jagiełły w Uszwi
– Dyrektor Barbara Kondziołka
32-865 Uszew 205
tel/fax: (14) 68 69 150
e-mail:
adres www: www.szkola.uszew.pl

Zespół Szkolno-Przedszkolny im. św. Stanisława Kostki w Biesiadkach
– Dyrektor Dorota Pałka
Biesiadki 58, 32-864 Gnojnik 58
tel/fax. (14) 68 60 161
e-mail:
adres www: www.szkolabiesiadki.edu.pl

Publiczna Szkoła Podstawowa im. Jana Brzechwy w Gosprzydowej
– Dyrektor Tadeusz Kowalczyk
Gosprzydowa 155, 32-864 Gnojnik
Tel/fax: (14) 68 49 168
e-mail:
adres www: www.psp.gosprzydowa.pl

Zespół Szkół i Przedszkola im. ks. Jana Twardowskiego w Lewniowej
– Dyrektor Zbigniew Stanuszek

32-864 Lewniowa 275
Tel/fax: (14) 68 60 330
e-mail:
adres www: www.szkola.lewniowa.pl

Publiczne Przedszkole "Mały Artysta" w Uszwi
- Dyrektor Janina Kolarz

32-865 Uszew 570
tel.: (14) 68 69 200
adres: www.przedszkoleuszew.edupage.org
e-mail:

Publiczne Przedszkole w Gnojniku
- Dyrektor Bogumiła Pysno

32-864 Gnojnik 311
tel.: (14) 68 69 740
adres: http://pgnojnik.przedszkola.net.pl
e-mail: