Menu główne

Kierownictwo Urzędu

Wójt Gminy - mgr Sławomir Paterek
Pokój nr 10
Kontakt: (14) 68 69 600 wew. 10

Przyjmuje strony w każdy poniedziałek w godzinach 14:00-16:00 oraz
w każdy wtorek w godzinach od 9:00 do 14:00

Zastępca Wójta Gminy - mgr inż. Janusz Filip
Pokój nr 12
Kontakt: (14) 68 69 600 wew. 12

Sekretarz Gminy - mgr Kinga Broszkiewicz-Kuchno Pokój nr 12 Kontakt: (14) 68 69 600 wew. 12 Przyjmuje strony w poniedziałek i piątek w godzinach pracy Urzędu Gminy. Skarbnik Gminy - mgr Natalia Lamparska-Kukułka Pokój nr 13 Kontakt: (14) 68 69 600 wew. 13