Menu główne

Ludność

Gminę Gnojnik zamieszkuje obecnie 7 907 osób, w tym 3 970 mężczyzn i 3 937 kobiet.

Liczba mieszkańców z podziałem na poszczególne sołectwa przedstawia się następująco:

Miejscowość

Liczba kobiet

Liczba mężczyzn

Ogółem

Biesiadki

422

443

865

Gnojnik

1 252

1 279

2 531

Gosprzydowa

542

540

1 082

Lewniowa

476

485

961

Uszew

817

792

1 609

Zawada Uszewska

287

274

561

Żerków

141

157

298

Razem:

3 937

3 970

7 907

Źródło: dane Urzędu Gminy Gnojnik.

Zamieszczone dane zgodne są ze stanem na dzień 31 grudnia 2016 roku.