Menu główne

Wyniki przetargów 2013

Wykonanie projektu robót geologicznych oraz dokumentacji geologiczno - inżynierskiej na potrzeby stabilizacji osuwiska w Biesiadkach

Kompleksowy dowóz młodzieży szkolnej do Gimnazjum w Gnojniku

Utrzymanie dróg w okresie zimowym 2013/2014 i 2014/2015 na terenie Gminy Gnojnik

Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych na terenie Gminy Gnojnik.

Budowa chodnika i ścieżki rowerowej z kanalizacją i oświetleniem ulicznym przy drodze powiatowej nr 1439K Gnojnik - Złota - Etap I.

Opracowanie projektów budowlano - wykonawczych na budowę sieci wodociągowej wraz z przyłączami domowymi, zbiornikami wyrównawczymi, pompowniami na terenie Gminy Gnojnik wraz z uzyskaniem prawomocnych pozwoleń na budowę.

Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w miejscowości Lewniowa

Odbudowa dróg gminnych po powodzi w 2010

Udzielenie i obsługa kredytu bankowego długoterminowego na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie 900.000,00 zł.

Udzielenie i obsługa kredytu bankowego długoterminowego na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie 900.000,00zł - unieważnienie przetargu

Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w miejscowości Lewniowa - unieważnienie przetargu

Remont dróg transportu rolnego

Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych na terenie gminy Gnojnik

Odbudowa dróg gminnych po powodzi 2010

Odbieranie odpadów komunalnych na terenie gminy Gnojnik - unieważnienie przetargu.

Odbieranie odpadów komunalnych na terenie gminy Gnojnik.