Menu główne

Wyniki przetargów 2018

Powiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - Utrzymanie dróg w okresie zimowym na terenie Gminy Gnojnik - dotyczy części nr 1, 2, 3, 4, 5

Powiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - Odbudowa dróg gminnych po intensywnych opadach atmosferycznych i powodzi w 2009 i 2010 r.

Zawiadomienie o unieważnieniu przetargu - Budowa obiektu łączącego funkcje kulturalną i przedszkolną w Uszwi - Etap II - stan wykończeniowy

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania - Utrzymanie dróg w okresie zimowym 2018/2019 na terenie Gminy Gnojnik

Zakup i dostawa sprzętu komputerowego i urządzeń peryferyjnych w ramach projektu „Mieszkańcy Gminy Gnojnik w Sieci"

Zawiadomienie o unieważnieniu przetargu - Odbudowa dróg gminnych po intensywnych opadach atmosferycznych i powodzi w 2009 i 2010 r.

Unieważnienie postępowania - Zakup i dostawa sprzętu komputerowego i urządzeń peryferyjnych w ramach projektu „Mieszkańcy Gminy Gnojnik w Sieci”.

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty - Udzielenie i obsługa kredytu bankowego długoterminowego  na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu na 2018 r. oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów do kwoty 10.319.037,00 zł

Powiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - Modernizacja Domu Strażaka w Gnojniku na potrzeby utworzenia klubu Senior+

Powiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - Odbudowa dróg gminnych po wystąpieniu intensywnych opadów atmosferycznych i powodzi w latach: 2006, 2009, 2010, 2013 i 2014

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty - Przebudowa drogi gminnej W stronę Zawady w miejscowości Uszew wraz z budową chodnika oraz przebudową przepustów oraz przebudowa drogi gminnej Uszew w miejscowości Zawada Uszewska wraz z budową chodnika oraz przebudową przepustu

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania "Odbudowa dróg gminnych po wystąpieniu intensywnych opadów atmosferycznych i powodzi w latach: 2006, 2009, 2010, 2013 i 2014"

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania - „Budowa ogólnodostępnego boiska do rekreacji w Żerkowie”

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania - "Budowa ogólnodostępnego boiska do rekreacji w Żerkowie"

Zawiadomienie o unieważnieniu przetargu - "Przebudowa dróg gminnych w miejscowości Uszew oraz Zawada Uszewska wraz z budową chodnika, przebudową przepustów i mostu".

Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania pn. Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej na terenie gminy Gnojnik w miejscowościach Gnojnik, Gosprzydowa oraz Lewniowa

Zawiadomienie o unieważnieniu przetargu: "Przebudowa dróg gminnych w miejscowości Uszew oraz Zawada Uszewska wraz z budową chodnika,przebudową przepustów i mostu".

Usługa pełnienia funkcji Inżyniera Kontraktu Projektu "Rozbudowa sieci  wodociągowej i  kanalizacji sanitarnej wraz z modernizacją  oczyszczalni  ścieków na obszarze Gminy  Gnojnik"

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty - Przebudowa ogólnodostępnej infrastruktury rekreacyjno-kulturalnej w Żerkowie