Menu główne

Współpraca

2022 ROK

Sprawozdanie z realizacji Rocznego programu współpracy Gminy Gnojnik z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w roku 2021

Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert realizacji zadań publicznych na terenie Gminy Gnojnik w 2022 roku

Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w dziedzinie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej, przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym oraz pomocy społecznej w Gminie Gnojnik na 2022 rok

Uchwała Nr XXXI/285/2021 Rady Gminy Gnojnik z dnia 3 grudnia 2021 roku w sprawie przyjęcia Programu współpracy Gminy Gnojnik z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na rok 2022

Konsultacje w przedmiocie projektu uchwały w sprawie przyjęcia Programu współpracy Gminy Gnojnik z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa  w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na rok 2022

 

Dokumenty do pobrania:

- uproszczona oferta realizacji zadania publicznego - DOC;

- uproszczone sprawozdanie z realizacji zadania publicznego DOC;

- oferta realizacji zadania publicznego - DOC;

- sprawozdanie z wykonania zadania publicznego - DOC.

 

Wnioski złożone w trybie tzw. "małych grantów" - 2022

Wnioski złożone w trybie tzw. "małych grantów" - 2021