Menu główne

Wyniki przetargów 2012

Kompleksowy dowóz młodzieży szkolnej do Gimnazjum w Gnojniku

Zakup energii elektrycznej na terenie Gminy Gnojnik

Utrzymanie dróg w okresie zimowym 2012/2013 na terenie Gminy Gnojnik

Informacja do wyniku przetargu „Budowa sali gimnastycznej w Lewniowej”

Budowa sali gimnastycznej w Lewniowej

Indywidualizacja nauczania w klasach I-III Szkół Podstawowych gminy Gnojnik. Projekt pn. "Nowe szanse - łatwiejszy start w edukacji"

Budowa chodnika z kanalizacją deszczową w miejscowości Zawada Uszewska przy drodze powiatowej nr 1438 K Łoniowa - Zawada Uszewska wraz z przebudową istniejących zjazdów - Etap V

Remont dróg transportu rolnego

Indywidualizacja nauczania w klasach I-III Szkół Podstawowych gminy Gnojnik. Projekt pn. "Nowe szanse - łatwiejszy start w edukacji"

Indywidualizacja nauczania w klasach I-III Szkół Podstawowych gminy Gnojnik. Projekt pn. "Nowe szanse - łatwiejszy start w edukacji" - zawiadomienie o unieważnieniu częściowym

Indywidualizacja nauczania w klasach I-III Szkół Podstawowych gminy Gnojnik. Projekt pn. "Nowe szanse - łatwiejszy start w edukacji" - zawiadomienie o unieważnieniu częściowym

Indywidualizacja nauczania w klasach I-III Szkół Podstawowych gminy Gnojnik. Projekt pn. "Nowe szanse - łatwiejszy start w edukacji"

Indywidualizacja nauczania w klasach I-III Szkół Podstawowych gminy Gnojnik. Projekt pn. "Nowe szanse - łatwiejszy start w edukacji"

Budowa sali gimnastycznej w Lewniowej - zawiadomienie o unieważnieniu postępowania

Indywidualizacja nauczania w klasach I-III Szkół Podstawowych gminy Gnojnik. Projekt pn. Nowe szanse - łatwiejszy start w edukacji

Udzielenie i obsługa kredytu bankowego długoterminowego na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie 1.800.000,00 zł

Przebudowa pomieszczeń parteru budynku Publicznego Gimnazjum im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Gnojniku na potrzeby szatni szkolnej

Odbudowa dróg gminnych po powodzi 2009 i 2010

Odbudowa dróg gminnych po powodzi 2010

Budowa sali gimnastycznej w Lewniowej

Remont dróg transportu rolnego

Remont sanitariatów w Szkole Podstawowej w Gnojniku

Budowa placu zabaw przy Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w ramach rządowego programu "Radosna Szkoła" w Gnojniku

Remont sanitariatów w Szkole Podstawowej w Gnojniku - zawiadomienie o unieważnieniu postępowania

Budowa placu zabaw przy Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w ramach rządowego programu "Radosna Szkoła" w Gnojniku - zawiadomienie o unieważnieniu postępowania

Budowa placu zabaw przy Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w ramach rządowego programu "Radosna Szkoła" w Gnojniku

Budowa kącika rekreacyjno-turystycznego w Zawadzie Uszewskiej

Odbudowa dróg gminnych po powodzi 2009 i 2010

Kompleksowa odnowa wsi Uszew