Menu główne

Wojskowa Komenda Uzupełnień

 

 

Wojskowa Komenda Uzupełnień w Tarnowie jest organem wykonawczym MON w sprawach administracji wojskowej. Terytorialny zasięg działania obejmuje miasta i gminy powiatów: brzeskiego, bocheńskiego, dąbrowskiego, tarnowskiego oraz miasta Tarnów.

WKU w Tarnowie podlega pod Wojewódzki Sztab Wojskowy w Krakowie i jest odpowiedzialna za realizację zadań związanych z zabezpieczenia pokojowego i mobilizacyjnego uzupełniania jednostek, instytucji wojskowych, formacji OC oraz zadań związanych z administrowaniem świadczeniami osobistymi i rzeczowymi a także zadania rekonwersyjnymi.

Adres:
Wojskowa Komenda Uzupełnień w Tarnowie
ul. Jarosława Dąbrowskiego 11
33-100 Tarnów

Godziny urzędowania:
Poniedziałek: 7.30 - 17.00
Wtorek: 7.30 - 15.30
Środa: 7.30 - 15.30
Czwartek: 7.30 - 15.30
Piątek: 7.30 - 15.30