Menu główne

Referat Inwestycji i Drogownictwa - RID

Kierownik Referatu Inwestycji i Drogownictwa - mgr inż. Monika Pawlikowicz
Pokój nr 23
Kontakt: (14) 68 69 600 wew. 23

Inspektor ds. inwestycji i pozyskiwania środków zewnętrznych - mgr Aneta Seremak
Pokój nr 25
Kontakt: (14) 68 69 600 wew. 25

Podinspektor ds. drogownictwa - Piotr Krzywicki
Pokój nr 24
Kontakt: (14) 68 69 600 wew. 24


Młodszy Referent  ds. zamówień publicznych i realizacji inwestycji –  Sabina Gagatek

Pokój nr 25
Kontakt: (14) 68 69 600 wew. 25