Menu główne

Parafia Lewniowa

Parafia w Lewniowej jest młodą parafią. Jej początki sięgają 1983 roku. Wcześniej wieś wchodziła w skład parafii Biesiadki, chociaż dokumenty mówiące o lokacji Lewniowej pochodzą już z XIII wieku.

W 1857 roku w Lewniowej wybudowano kaplicę ufundowaną przez dziedzica Mieczysława Skarżyńskiego. Odbywały się w niej nabożeństwa majowe i różańcowe, czasami odprawiano Msze św. Od połowy 1971 roku – dzięki staraniom ks. Kryspina Gurgula – wprowadzono zwyczaj odprawiania jednej Mszy św. w każdą niedzielę i święta. Mała kaplica nie spełniała jednak oczekiwań powiększającej się społeczności. Rozpoczęto więc starania o budowę nowej świątyni, które napotykały w latach komunistycznych na liczne przeszkody.

W 1983 roku dokonano konsekracji kościoła w Lewniowej. Tym samym wieś ta stała się odrębną parafią. Nowo wzniesiona świątynia nosi wezwanie Matki Boskiej Królowej Polski i św. Maksymiliana Marii Kolbe. Już wcześniej, bo w 1978 roku istniał w Lewniowej cmentarz (wcześniej zmarłych chowano na cmentarzu w Biesiadkach).

Obecnym proboszczem parafii Lewniowa jest ks. Józef Bąk.


Kontakt:
Parafia Matki Boskiej Królowej Polski
Lewniowa 184, 32-864 Gnojnik
Tel.: (14) 66 48 136