Menu główne

Ogłoszenie o przetargach 2014

Odbudowa drogi gminnej Za cmentarz "Przesna na Okocim" w miejscowości Uszew

Odpowiedź na zapytanie w sprawie SIWZ

Ogłoszenie
SIWZ
Załącznik do SIWZ
Dokumentacja techniczna
Przedmiar robót

Ubezpieczenie majątku i innych interesów Gminy Gnojnik wraz z jednostkami organizacyjnymi i instytucjami kultury

Odpowiedź nr 2 do zapytania w sprawie SIWZ
Załącznik do odpowiedzi nr 1 do zapytania w sprawie SIWZ

Odpowiedź nr 1 do zapytania w sprawie SIWZ

Powiadomienie o przedłużeniu terminu składania ofert

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

Ogłoszenie
SIWZ
Załącznik do SIWZ - do pobrania z BIP

Kompleksowa odnowa wsi Zawada Uszewska
Ogłoszenie
SIWZ
Załączniki do SIWZ
Przedmiar robót przy drodze gminnej
Przedmiar robót przy drodze powiatowej
Dokumentacja techniczna przy drodze gminnej- do pobrania z BIP
Dokumentacja techniczna przy drodze powiatowej- do pobrania z BIP

Udzielenie  i  obsługa  kredytu  bankowego  długoterminowego na  sfinansowanie  planowanego  deficytu  budżetu  na  2014  r.  oraz spłatę  wcześniej  zaciągniętych  zobowiązań  z  tytułu  zaciągniętych pożyczek i kredytów do kwoty 3.000.672 zł.

Zapytanie do SIWZ
Ogłoszenie
SIWZ
zal do siwz 1
zal do siwz 2
zal do siwz 3
zal do siwz 4
zal do siwz 5

Kompleksowy dowóz młodzieży szkolnej do Gimnazjum w Gnojniku w latach 2014 - 2017
Ogłoszenie
SIWZ
Dokumentacja przetargowa

Modernizacja ogrodzenia przy budynku Publicznej Szkoły i Gimnazjum w Uszwi
Ogłoszenie
SIWZ
Oświadczenie o spełnianiu warunków
Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
Wzór oferty
Wzór umowy
Oświadczenie o podwykonawcach
Przedmiary robót

Zakup energii elektrycznej na terenie Gminy Gnojnik

Odpowiedź nr 2 na zapytanie w sprawie SIWZ

Odpowiedź na zapytania w sprawie SIWZ

Powiadomienie o zmianach SIWZ
Zmiana SIWZ 3
Wzór Umowy

Powiadomienie o przedłużeniu terminu składania ofert
Powiadomienie o zmianach SIWZ
Zmiana SIWZ 2
Zmiana Ogłoszenia 2

Powiadomienie o przedłużeniu terminu składania ofert
Powiadomienie o zmianach SIWZ
Zmiana SIWZ 1
Zmiana Ogłoszenia 1

Ogłoszenie
SIWZ
Dokumentacja przetargowa

Kompleksowa odnowa wsi Gnojnik i Zawada Uszewska
Ogłoszenie
SIWZ
Oświadczenie o spełnianiu warunków
Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
Wzór oferty
Wykaz robót budowlanych
Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia
Wzór umowy
Oświadczenie o posiadanych uprawnieniach

Dokumentacja techniczna - do pobrania z BIP
Przedmiary robót
Skany szkiców - do pobrania z BIP

Remont dróg transportu rolnego
Ogłoszenie
SIWZ
Oświadczenie o spełnianiu warunków
Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
Wzór oferty
Wzór umowy
Oświadczenie - podwykonawcy
Wykaz robót budowlanych
Przedmiar robót

Odbudowa drogi gminnej Do Rędziny K 250401 dz. nr ewid. 148, 166, 204 w miejscowości Żerków w km 0+190-0+230 oraz 0+450-0+640 wraz z odbudową przepustu w km 0+220
Ogłoszenie
SIWZ
Oświadczenie o spełnianiu warunków
Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
Wzór umowy
Oświadczenie - podwykonawcy
Wykaz robót budowlanych
Dokumentacja techniczna
Przedmiar robót
Wzór oferty

Kompleksowa odnowa wsi Gnojnik i Zawada Uszewska
Odpowiedź nr 1 na zapytanie w sprawie SIWZ
Ogłoszenie
SIWZ
Oświadczenie o spełnianiu warunków
Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
Wzór oferty
Wykaz robót budowlanych
Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia
Wzór umowy
Oświadczenie o posiadanych uprawnieniach
Dokumentacja techniczna - do pobrania z BIP
Przedmiary robót
Skany szkiców - do pobrania z BIP

Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków w gminie Gnojnik
Odpowiedź nr 1 na zapytanie w sprawie SIWZ
Ogłoszenie
Dokumentacja techniczna - do pobrania ze strony BIP
Przedmiary robót - do pobrania ze strony BIP
Oświadczenie o spełnianiu warunków
Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
Wzór oferty
Zestawienie cen ryczałtowych - integralny załącznik do oferty
Wykaz robót budowlanych
Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia
Wzór umowy
Oświadczenie o posiadanych uprawnieniach
Oświadczenie wykonawcy
SIWZ

Modernizacja Domu Strażaka w Lewniowej
Ogłoszenie
SIWZ
Dokumentacja przetargowa

Powiadomienie o zmianach w SIWZ
Przedmiar robót z podstawami kalkulacji

Odbudowa dróg gminnych po wystąpieniu intensywnych opadów atmosferycznych w czerwcu 2013 r.

Odpowiedź nr 1 na zapytanie w sprawie SIWZ
Załącznik nr 1 do odpowiedzi - Oświadczenie o spełnianiu warunków
Załącznik nr 2 do odpowiedzi - Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
Załącznik nr 3 do odpowiedzi - Wzór oferty
Załącznik nr 4 do odpowiedzi - Oświadczenie - podwykonawcy

SIWZ
Ogłoszenie
Dokumentacja techniczna
Przedmiary robót
Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
Oświadczenie o spełnianiu warunków
Wzór oferty
Wzór umowy
Oświadczenie - podwykonawcy