Menu główne

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do najmu (28.12.2017 r.)

Wójt Gminy w Gnojniku działając na podstawie ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku – o gospodarce nieruchomościami (Dz.U.2016.2147 t.j.) podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do najmu.

1. Pomieszczenia wspólne dla wszystkich najemców mieszczące się w lokalu użytkowym „B” o łącznej powierzchni 52,9 m2 (część budynku B – wskazana na załączniku graficznym nr 1 do niniejszego zarządzenia), tj. korytarz o pow. 13,1 m2, hall o pow. 15,3 m2, WC (dwie toalety) o pow. 6,4 m2 na parterze, oraz hall o pow. 14,4 m2, zaplecze kuchenne o pow. 3,7 m2 - w piwnicy.
- charakterystyka lokalu: podłoga - płytki ceramiczne, panele, uzbrojenie budynku: energia, woda, kanalizacja, telekomunikacja, wentylacja grawitacyjna
- cena najmu – 9,50 zł netto/m2/miesięcznie – w przypadku więcej niż jednego najemcy cena zostanie podzielona proporcjonalnie do ilości najemców (należy doliczyć podatek Vat w obowiązującej stawce)
- wynagrodzenie za czynsz płatne do 10 dnia każdego miesiąca po otrzymaniu faktury VAT
- przeznaczenie lokalu: socjalne
- czas najmu – do 3 lat

2. Lokal użytkowy „B” o powierzchni użytkowej 278,3 m2 (część budynku B - wskazana na załączniku graficznym nr 1 do niniejszego zarządzenia)
Charakterystyka lokalu:
- pomieszczenia magazynowo – biurowe o łącznej powierzchni 129,5 m2,
- pomieszczenie biurowe o pow.16 m2,
- pomieszczenie biurowe o pow. 32 m2
- pomieszczenie biurowe o pow. 32,4 m2 (w piwnicy)
- pomieszczenie biurowe o pow. 15 m2  (w piwnicy)
Podłoga - płytki ceramiczne, panele. Uzbrojenie budynku: energia, woda, kanalizacja, telekomunikacja, wentylacja grawitacyjna.
- cena wywoławcza najmu – 9,50 zł netto/m2/miesięcznie (należy doliczyć podatek Vat w obowiązującej stawce)
- wynagrodzenie za czynsz płatne do 10 dnia każdego miesiąca po otrzymaniu faktury VAT
- przeznaczenie lokalu: magazynowo - biurowe
- zas najmu – do 3 lat

3. Lokal użytkowy „C” o powierzchni  użytkowej 319,6 m2  tj. (budynek C - wskazany na załączniku graficznym nr 1 do niniejszego zarządzenia).
Charakterystyka lokalu:
- hala o pow. 75,6 m2,
- hala o pow. 33,6 m2,
- hala o pow. 74,8 m2,
- hala o pow. 32,6 m2,
- korytarz o pow. 6,8 m2,
- korytarz o pow. 7,5 m2,
- magazyn o pow. 13,8 m2,
- magazyn o pow. 8,5 m2,
- magazyn o pow. 15,6 m2,
- magazyn o pow. 17,2 m2,
Dwie bramy, posadzka betonowa, uzbrojenie budynku: energia
- cena wywoławcza najmu – 5,00 zł netto/m2/miesięcznie (należy doliczyć podatek Vat w obowiązującej stawce)
- możliwość odrębnego, częściowego wynajmu ww. pomieszczeń
- wynagrodzenie za czynsz płatne do 10 dnia każdego miesiąca po otrzymaniu faktury VAT
- przeznaczenie lokalu: działalność produkcyjno-magazynowo-usługowa.
- czas najmu – do 3 lat

4. Lokal użytkowy  „D” o powierzchni użytkowej 619,2 m2 (budynek D - wskazany na załączniku graficznym nr 1 do niniejszego zarządzenia)
- charakterystyka lokalu: hala  o pow. 619,2 m2, dwie bramy, uzbrojenie budynku: energia
- cena wywoławcza najmu – 5,00 zł netto/m2/miesięcznie (należy doliczyć podatek Vat w obowiązującej stawce)
- wynagrodzenie za czynsz płatne do 10 dnia każdego miesiąca po otrzymaniu faktury VAT
- przeznaczenie lokalu: działalność produkcyjno-magazynowo-usługowa.
- czas najmu – do 3 lat

5. Lokal użytkowy „E” o powierzchni użytkowej 336,8 m2 (budynek E - wskazany na załączniku graficznym nr 1 do niniejszego zarządzenia)
- charakterystyka lokalu: hala o pow. 336,8 m2, dwie bramy, posadzka betonowa, uzbrojenie budynku: energia.
- cena wywoławcza najmu – 6,00 zł netto/m2/miesięcznie (należy doliczyć podatek Vat w obowiązującej stawce)
- wynagrodzenie za czynsz płatne do 10 dnia każdego miesiąca po otrzymaniu faktury VAT
- przeznaczenie lokalu: działalność produkcyjno-magazynowo-usługowa.
- czas najmu – do 3 lat
   
6. Lokal użytkowy „F” o powierzchni  użytkowej 296,9 m2 (budynek F - wskazany na załączniku graficznym nr 1 do niniejszego zarządzenia)
- charakterystyka lokalu: hala o pow. 296,9 m2, trzy bramy, posadzka betonowa, uzbrojenie budynku: energia, kanalizacja
- cena wywoławcza najmu – 6,00 zł netto/m2/miesięcznie (należy doliczyć podatek Vat w obowiązującej stawce)
- wynagrodzenie za czynsz płatne do 10 dnia każdego miesiąca po otrzymaniu faktury VAT
- przeznaczenie lokalu: działalność produkcyjno-magazynowo-usługowa.
- czas najmu – do 3 lat

Ustalone kwoty wywoławcze nie obejmują podatku od nieruchomości, którym zostaną obciążeni najemcy w wysokości i według zasad obowiązujących w Gminie Gnojnik.

Niniejszy wykaz sporządzono stosownie do art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U.2016.2147 t.j).

Wójt Gminy Gnojnik
Sławomir Paterek

Gnojnik, 28.12.2017 r.

Załącznik do ogłoszenia