Menu główne

Referat Organizacyjno-Społeczny - ROS

Kierownik Referatu - Sekretarz Gminy - mgr Kinga Broszkiewicz-Kuchno
Pokój nr 12
Kontakt: (14) 68 69 600 wew. 12

Inspektor ds. obsługi Rady Gminy
Pokój nr 20
Kontakt: (14) 68 69 600 wew. 20

Podinspektor ds. ewidencji ludności i dowodów osobistych
mgr Joanna Odroń-Wąs

Pokój nr 28
Kontakt: (14) 68 69 600 wew. 28

Ewidencja działalności gospodarczej - mgr Magdalena Jagielska - Zapiór
Pokój nr 27
(14) 68 69 600 wew. 27

Inspektor ds. obsługi informatycznej Urzędu
mgr inż. Grzegorz Reczek
Pokój nr 16
Kontakt: (14) 68 69 600 wew. 16

Inspektor ds. wspólpracy z organizacjami pozarządowymi i sportu
mgr Katarzyna Chmielowska
Pokój nr 16
Kontakt: (14) 68 69 600 wew. 16

Podinspektor ds. obsługi sekretariatu i promocji
mgr Paulina Gajec

(14) 68 69 600 wew.11

Konserwator – Stanisław Klęk
Sprzątaczka – Lucyna Nowakowska
Sprzątaczka – Małgorzata Kowalczyk