Menu główne

Rada Gminy Gnojnik kadencji 2014 - 2018

Tryb pracy Rady Gminy określa Uchwała Nr XIV/124/16 Rady Gminy w Gnojniku z dnia 18 lutego 2016 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy.
Treść uchwały

Przewodniczący Rady Gminy:
Zych Janusz

Zastępca Przewodniczącego Rady Gminy:
Sacha Danuta

Radni:
Bober Piotr
Cebula Stanisław
Hołyst Kazimierz
Jaroszek Krystyna
Jurkiewicz Stanisław
Klimas Jan
Kuras Kamil
Prus Paweł
Sacha Danuta
Stolarczyk Anna
Sumara Ryszard
Witek Bernadeta
Wolak Ryszard
Zelek Andrzej
Zych Janusz

Komisja Budżetu i Gospodarki Komunalnej:
Bober Piotr - przewodniczący
Hołyst Kazimierz
Jaroszek Krystyna
Klimas Jan
Jurkiewicz Stanisław
Stolarczyk Anna
Sumara Ryszard

Komisja Oświaty, Kultury, Sportu, Turystyki i Opieki Społecznej:
Jurkiewicz Stanisław - przewodniczący
Cebula Stanisław
Kuras Kamil
Prus Paweł
Stolarczyk Anna
Witek Bernadeta
Wolak Ryszard

Komisja Drogownictwa, Rolnictwa i Ochrony Środowiska:
Zelek Andrzej - przewodniczący
Cebula Stanisław
Jaroszek Krystyna
Klimas Jan
Sumara Ryszard
Witek Bernadeta
Wolak Ryszard

Komisja Rewizyjna:
Hołyst Kazimierz - przewodniczący
Bober Piotr
Kuras Kamil
Prus Paweł
Zelek Andrzej