Menu główne

Wyniki przetargów 2017

Udzielenie i obsługa kredytu bankowego długoterminowego na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu na 2017 r. oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów do kwoty 2.502.578,00 zł.

Budowa obiektu łączącego funkcje kulturalną i przedszkolną w Uszwi – Etap I - stan surowy z pokryciem dachowym

Informacja o sprostowaniu oczywistej omyłki pisarskiej w powiadomieniu o wyborze najkorzystniejszej oferty w Przetargu na Odbudowę dróg gminnych po wystąpieniu intensywnych opadów atmosferycznych i powodzi w 2009 roku oraz po wystąpieniu intensywnych opadów atmosferycznych w 2014 roku

Odbudowa dróg gminnych po wystąpieniu intensywnych opadów atmosferycznych i powodzi w 2009 roku oraz po wystąpieniu intensywnych opadów atmosferycznych w 2014 roku

Rozbudowę sieci wodociągowej i kanalizacyjnej na terenie gminy Gnojnik w miejscowościach Gnojnik, Gosprzydowa oraz Lewniowa

Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej wraz z modernizacją oczyszczalni ścieków na obszarze Gminy Gnojnik - informacja dot. oczywistek omyłki pisarskiej

Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej wraz z modernizacją oczyszczalni ścieków na obszarze Gminy Gnojnik

Odbudowa dróg gminnych po wystąpieniu intensywnych opadów atmosferycznych i powodzi w 2009 roku oraz po wystąpieniu intensywnych opadów atmosferycznych w 2014 roku

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania

Udzielenie i obsługa kredytu bankowego długoterminowego na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu na 2017 r. oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów do kwoty 1.908.578,00 zł - unieważnienie przetargu

Informacja o sprostowaniu oczywistej omyłki w powiadomieniu o wyborze najkorzystniejszej oferty w Przetargu na Modernizacja Domu Strażaka w Lewniowej na potrzeby utworzenia klubu SENIOR +

Modernizacja Domu Strażaka w Lewniowej na potrzeby utworzenia klubu SENIOR +

Modernizacja Domu Strażaka w Lewniowej na potrzeby utworzenia klubu SENIOR + - unieważnienie przetargu

Dostawa energii elektrycznej na potrzeby Gminy Gnojnik

Zabezpieczenie osuwiska w Biesiadkach