Menu główne

Ogłoszenia o przetargach 2013

Wykonanie projektu robót geologicznych oraz dokumentacji geologiczno - inżynierskiej na potrzeby stabilizacji osuwiska w Biesiadkach
Powiadomienie o zmianach SIWZ
Karta dokumentacyjna osuwiska
Opinia geotechniczna

Ogłoszenie
SIWZ
Dokumentacja przetargowa

Kompleksowy dowóz młodzieży szkolnej do Gimnazjum w Gnojniku
Ogłoszenie
SIWZ
Dokumentacja przetargowa

Utrzymanie dróg w okresie zimowym 2013/2014 i 2014/2015 na terenie Gminy Gnojnik
Ogłoszenie
SIWZ
Dokumentacja przetargowa

Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych na terenie Gminy Gnojnik.

Odpowiedź na zapytania w sprawie SIWZ

Ogłoszenie
SIWZ
Dokumentacja przetargowa

Budowa chodnika i ścieżki rowerowej z kanalizacją i oświetleniem ulicznym przy drodze powitowej nr 1439K Gnojnik - Złota - Etap 1

Wyjaśnienie treści SIWZ

Ogłoszenie
SIWZ
Dokumentacja przetargowa

II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości mienia komunalnego Gminy Gnojnik

Ogłoszenie 1

Ogłoszenie 2

Opracowanie projektów budowlano - wykonawczych na budowę sieci wodociągowej wraz z przyłączami domowymi, zbiornikami wyrównawczymi, pompowniami na terenie Gminy Gnojnik wraz z uzyskaniem prawomocnych pozwoleń na budowę.
Ogłoszenie
SIWZ
Dokumantacja przetargowa
Wariant b - rysunek nr 1
Wariant b - rysunek nr 2
wariant b - rysunek nr 3

Zapytanie do SIWZ 1
Zapytanie do SIWZ 2
Zapytanie do SIWZ 3
Załącznik do odpowiedzi nr 2

Odbudowa dróg gminnych po powodzi w 2010
Ogłoszenie
SIWZ
Dokumentacja przetargowa

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

Udzielenie i obsługa kredytu bankowego długoterminowego na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie 900.000,00 zł
Odpowiedź na zapytanie w sprawie SIWZ
Skan bilansu skonsolidowanego

Ogłoszenie
SIWZ
Dokumentacja przetargowa

Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w miejscowości Lewniowa
Ogłoszenie
SIWZ
Dokumentacja przetargowa

Udzielenie i obsługa kredytu bankowego długoterminowego na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie 900.000,00zł.

Ogłoszenie
SIWZ
Dokumentacja przetargowa

Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w miejscowości Lewniowa
Ogłoszenie
SIWZ
Dokumentacja przetargowa

Remont dróg transportu rolnego
Ogłoszenie
SIWZ
Dokumentacja

Sprzedaż nieruchomości mienia komunalnego Gminy Gnojnik
Ogłoszenie 1
Ogłoszenie 2

Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych na terenie gminy Gnojnik.
Ogłoszenie
SIWZ
Dokumentacja

Odbudowa dróg gminnych po powodzi 2010

Odpowiedź nr 1 do zapytania w sprawie SIWZ

Ogłoszenie
SIWZ
Dokumentacja

Odbieranie odpadów komunalnych na terenie gminy Gnojnik.
Odpowiedź nr 1 do zapytania w sprawie SIWZ
Ogłoszenie
SIWZ
Oświadczenie
Wzór umowy
Wzór oferty