Menu główne

Ogłoszenia o przetargach 2015

Utrzymanie dróg w okresie zimowym 2015/2016 na terenie Gminy Gnojnik
Ogłoszenie
SIWZ
Oświadczenie o spełnianiu warunków
Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia
Oświadczenie art.24 ust.1 pkt 2
Oświadczenie - wykaz narzędzi
Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
Wzór oferty
Wzór umowy
Oświadczenie - grupy kapitałowe
Wykaz dróg- do pobrania z BIP

 

Utrzymanie dróg w okresie zimowym 2015/2016 na terenie Gminy Gnojnik
Ogłoszenie
SIWZ
Oświadczenie o spełnianiu warunków
Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia
Oświadczenie art.24 ust.1 pkt 2
Oświadczenie - wykaz narzędzi
Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
Wzór oferty
Wzór umowy
Oświadczenie - grupy kapitałowe
Wykaz dróg-do pobrania z BIP

Zakup i montaż mikroinstalacji prosumenckich na terenie Gminy Gnojnik

Zmiana do SIWZ 1

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
Specyfikacja SIWZ 1
Wzór oferty po zmianach 1
Wzór umowy po zmianach 1
Ogłoszenie
SIWZ
Oświadczenie o spełnianiu warunków
Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
Wzór oferty
Zestawienie cen ryczałtowych
Wykaz robót budowlanych
Wykaz osób uczstniczących w wykonywaniu zamówienia
Wzór umowy
Oświadczenie o posiadanych uprawnieniach
Szczegółowa specyfikacja
Oświadczenie o podwykonawcach
Program funkcjonalno - użytkowy
Załącznik graficzny do PFU

Remont dróg transportu rolnego
Ogłoszenie
SIWZ
Oświadczenie o spełnianiu warunków
Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
Wzór oferty
Wzór umowy
Oświadczenie
Wykaz robót budowlanych
Grupa kapitałowa - Oświadczenie
Przedmiary robót

Dostawa ciągnika rolniczego z beczką asenizacyjną wraz z finansowaniem w formie sprzedaży ratalnej
Ogłoszenie
SIWZ
Formularz ofertowy-załącznik nr 1
Załącznik nr 2
Załącznik nr 3
Załącznik nr 5

Odbudowa dróg gminnych po wystąpieniu intensywnych opadów deszczu i powodzi w 2009 i 2010 roku oraz po wystąpieniu intensywnych opadów deszczu w 2013 i 2014 roku

Ogłoszenie
SIWZ
Oświadczenie o spełnianiu warunków

Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
Oświadczenie podwykonawcy
Wzór umowy
Wzór oferty
Wykaz robót budowlanych
Dokumentacja techniczna - do pobrania ze strony BIP
Przedmiary robót - do pobrania ze strony BIP

Budowa sali sportowej z łącznikiem do budynku istniejącej szkoły w Biesiadkach - Etap II Stan surowy z pokryciem dachowym

Zapytanie do SIWZ 7

Zapytanie do SIWZ 6

Zmiana SIWZ 2
Załącznik do zmiany SIWZ 2-przedmiar robót
Zapytanie do SIWZ 5
Zapytanie do SIWZ 4

Zapytanie do SIWZ 3

Informacja o zmianie terminu składania ofert
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

Odpowiedź na zapytanie do SIWZ 2
NOWY PRZEDMIAR ROBÓT- zmiana załącznika do SIWZ 1
Zmiana SIWZ 1
Załącznik do odpowiedzi na zapytanie do SIWZ 1
Odpowiedź na zapytanie do SIWZ 1
Ogłoszenie
SIWZ
Przedmiary robót - do pobrania ze strony BIP
Oświadczenie o spełnianiu warunków
Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
Oświadczenie o grupach kapitałowych
Oświadczenie o podwykonawcach
Wzór oferty
Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia
Wzór umowy
Oświadczenie o posiadanych uprawnieniach
Wykaz robót budowlanych
Plan Zagospodarowania-do pobrania ze strony BIP
Projekt budowlany-I-do pobrania ze strony BIP
Projekt budowlany-II-do pobrania ze strony BIP
Projekt budowlany-III-do pobrania ze strony BIP

Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków w gminie Gnojnik

Zapytanie do SIWZ 4

Zapytanie do SIWZ 3
Zapytanie do SIWZ 2
Skany opinii geotechnicznych- załącznik do zapytania SIWZ 2
Zmiana SIWZ 1
SIWZ 2
Wzór Umowy 2

Zmiana ogłoszenia

Odpowiedź na zapytania do SIWZ 1
Ogłoszenie
SIWZ
Dokumentacja techniczna - do pobrania ze strony BIP
Przedmiary robót - do pobrania ze strony BIP
Oświadczenie o spełnianiu warunków
Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
Wzór oferty
Zestawienie cen ryczałtowych - integralny załącznik do oferty
Wykaz robót budowlanych
Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia
Wzór umowy
Oświadczenie o posiadanych uprawnieniach
Oświadczenie wykonawcy
Uzgodnienie gazownictwa

Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków w gminie Gnojnik

Odpowiedź na zapytania do SIWZ nr.1

Ogłoszenie

Dokumentacja techniczna - do pobrania ze strony BIP

Przedmiary robót - do pobrania ze strony BIP

Oświadczenie o spełnianiu warunków

Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia

Wzór oferty

Zestawienie cen ryczałtowych - integralny załącznik do oferty

Wykaz robót budowlanych

Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia

Wzór umowy

Oświadczenie o posiadanych uprawnieniach

Oświadczenie wykonawcy

Uzgodnienie gazownictwa

SIWZ