Menu główne

2021

Petycja do Wójta Gminy dot. przystąpienia Gminy/Miasta/Szkoły do konkursu w ramach programu „Podwórko NIVEA” – edycja 2021

Treść petycji

Odpowiedź na petycję

Petycja mieszkańców wsi Gosprzydowa przysiółek Granice Tymowskie dot. budowy sieci wodociągowej

Petycja wraz z odpowiedzią