Menu główne

Opracowania i monografie

Miejscowości Gminy Gnojnik doczekały się już kilku opracowań i monografii. Serdecznie zapraszamy do ich lektury.

Tadeusz Kowalczyk, Gnojnik. Z dziejów wioski, Wydawca: Centrum Kultury w Gnojniku, Gnojnik 2013
Bogata monografia Gnojnika – jak pisze jej Autor – „powstała z potrzeby serca i jest wielkim marzeniem autora, by stała się inspiracją dla innych, którym historia i teraźniejszość Gnojnika nie są obojętne”. W książce znajdziemy rozdziały poświęcone środowisku geograficznemu, historii, problematyce ludności i klęsk elementarnych, historii szkolnictwa oraz dziejom gnojnickiej parafii.

Ks. Marian Zapiór, Parafia św. Marcina w Gnojniku, Wydawca: Rzymskokatolicka parafia św. Marcina w Gnojniku, 2007
Broszurka stanowiła cegiełką na budowę nowego kościoła p.w. Matki Bożej Fatimskiej. Jest to bogaty w fotografie opis kościoła p.w. św. Marcina w Gnojniku.

Gosprzydowa, Z dziejów wioski i parafii, Praca zbiorowa pod red. Barbary Prus, Wydawca: Urząd Gminy Gnojnik, ks. Marek Prus, Gosprzydowa 2006
Gosprzydowa zawdzięcza swą monografię zapałowi jej mieszkańców i sympatyków: Barbary Prus, Ewy Prus, Pawła Prusa, Tadeusza Kowalczyka, Zbigniewa Kornasia oraz O. Jerzego Bakalarza OP. Opracowanie zawiera opis historii wsi, parafii i szkoły. Dużo miejsca poświęcono charakterystyce miejscowych przysiółków oraz przydrożnych kapliczek, figurek i krzyży.

Roman Sady, Uszew w roku Jubileuszu. Suplement, Wydawca: Urząd Gminy Gnojnik, Komitet Obchodów Jubileuszu 750-lecia Uszwi, Autor,  Kraków-Uszew 2006
Opracowanie jest zwieńczeniem obchodów 750-lecia Uszwi. Publikację zdobią zdjęcia z obchodów rocznicowych, które miały miejsce 3 lipca 2005 roku. Ciekawostką tej publikacji jest słownik gwary uszewskiej opracowany przez mgr Teresę Czesak na podstawie materiału zgromadzonego przez uczniów Publicznego Gimnazjum w Uszwi.

Andrzej B. Krupiński, Poznajemy Gminę Gnojnik. Przewodnik po dziejach i zabytkach, Wydawca: Urząd Gminy Gnojnik, Gnojnik 2004
Książka zawiera podstawowe informacje o gminie. Autor przedstawił zarys historii wszystkich miejscowości naszej gminy oraz opis znajdujących się w nich zabytków.

Jacek Magdoń, Biesiadki dawniej i dziś, Wydawca: Gminny Ośrodek Kultury, Biesiadki 2001
Monografia Biesiadek powstała – jak zaznaczył autor – w celu popularyzacji bogatej historii wsi wśród jej mieszkańców, a szczególnie biesiadeckiej młodzieży. W poszukiwaniu pierwszych wzmianek na temat miejscowości autor dotarł aż do średniowiecznych początków osady. Książka zawiera również zapis najnowszych dziejów Biesiadek. Całość jest uzupełniona dokumentacją fotograficzną.

Roman Sady, Uszew. Z dziejów wsi, klucza i gminy, Wydawca: Gminny Ośrodek Kultury w Gnojniku,  Kraków 1999
Autor poświęcił swoją pracę rodzinnej miejscowości Uszew z okazji zbliżającej się 750-tej rocznicy powstania wsi. Monografia zawiera bogaty opis dziejów Uszwi oraz charakterystykę  życia społecznego, politycznego i gospodarczego wsi.

Ks. Stanisław Wiśniowski, Dzieje wsi i parafii Gnojnik (1160 – 1939), Gnojnik 1992
Jest to studium dziejów wsi i parafii Gnojnik. Książka ks. Wiśniowskiego zawiera także bogaty opis kościoła p.w. św. Marcina oraz charakterystykę życia kulturalnego, społecznego, religijnego i moralnego parafii na przestrzeni wieków.